Jeho poutavé výklady mohou slyšet lidé nejen prostřednictvím přednášek, ale také z radiových vln.

Jak jste se dostal k vaší profesi?

Vystudoval jsem vysokou školu zemědělskou, katedru konzervárenství. Tam jsem ještě za dob svých studií působil jako pomocná vědecká síla a asistent. Po škole jsem zastával různé funkce. Pracoval jsem například v laboratoři jako chemik, jako kontrolor výsledné jakosti výrobků nebo jako vedoucí vývojového pracoviště Slováckých konzerváren. Pak jsem nějaký čas strávil ve výzkumném konzervárenském ústavu. Svoje povolání jsem vykonával nejen na uherskohradišťském okrese nebo v různých společnostech v republice, ale také na Slovensku. Svojí profesi se věnuji už šedesát let.

Jste autorem několika publikací, kolik jich je a komu jsou určeny?

Celkem je jich asi osmnáct. Svoji první knížku jsem vydal v roce 1956 a byla o domácím konzervování masa. V tu dobu byl masa nedostatek, lidé dělali zabíjačky a byla poptávka po tom, aby si mohli při zabíjačce připravit konzervy. Proto jsem napsal tuto publikaci. Následovaly knížky o konzervování ovoce, zeleniny a masa v domácnostech, které v několika upravených vydáních vyšly v nákladu asi tři sta tisíc kusů. Několik mých knih bylo určeno i pro průmysl. Jsem také autorem školních učebnic, konzervárenských, mrazírenských a nápojových, které vycházely v Čechách i na Slovensku. Posledním mým dílem je dva roky stará kniha nazvaná Vaříme rádi, ale ne každý den.

Jak často přednášíte o odborných tématech pro veřejnost?

Dřív jsem hodně přednášel, ale v poslední době spíše výjimečně. Nyní dělám spíš takovou osvětu přes Český rozhlas Brno, ve kterém jsem už téměř deset let hostem Marcely Vandrové. Přes léto, tedy v sezónu ovoce a zeleniny, odvysílám zhruba čtyři až pět relací, ve kterých podávám posluchačům odborný výklad.

Postavou přednášku mohli slyšet o uplynulém víkendu také nivničtí posluchači. Týkala se konzervace ovoce, zeleniny a hub v mikrovlnné troubě a zakládání ovocných kvasů. Dosud poslední autorův výklad si tam vyslechlo několik desítek posluchačů.