„Letošní zima byla oproti posledním dvěma delší a chladnější. První tažní ptáci se proto začali vracet až o čtrnáct dní později než je obvyklé,“ uvedl Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku. Doplnil, že dalším jarním druhem, který k nám dorazil ze svých zimovišť v jižní Evropě, je špaček obecný.

„Menší hejna se už objevila i v zahradách obcí a měst, kde hnízdí v dutinách stromů a ptačích budkách,“ poznamenal Šafránek. Podle něj v těchto dnech zaznamenali ornitologové také přílet prvních konipasů bílých, holubů hřivnáčů a čejek chocholatých.

Nezahálejí však ani naši stálí ptáci.

„Brzo ráno je už možné slyšet zpívat kosy černé a přes den sýkory i zvonky. Na řekách ve městech tokají kachny divoké,“ popsal Šafránek.

Region naopak opouštějí až do podzimu například havrani polní, kteří se stěhují více na sever.

Ornitologové však připomínají, že zima ještě neskončila, a proto by lidé neměli přestat s přikrmováním opeřenců na krmítkách. Je však nejvyšší čas vyčistit hnízdní budky. V nejbližších dnech si totiž začnou ptáci hledat také nejvhodnější místa k zahnízdění.