Akce dostala název Jarmark vědy a umění 2008 a jejími organizátory byli studenti a pedagogové Přírodovědecké a Pedagogické fakulty olomoucké Univerzity Palackého. Spolupořadateli jarmarku pak byli zástupci Základní a mateřské školy Čtyřlístek, s. r. o.. „Tento jarmark představil žákům mateřských, základních, středních škol, ale i široké veřejnosti zábavnou formou chemii, fyziku a matematiku. Návštěvníci mohou zhlédnout a vyzkoušet si poutavé pokusy a zjistit tak, že i přírodovědné obory jsou zajímavé, a že jsou nedílnou součástí našeho života,“ poznamenala ředitelka školy Čtyřlístek Věra Olšáková.