„Všimli jsme si značného úbytku. Bývalo jich zde i šest stovek, teď bych počet netopýrů odhadl na sto padesát," prohlásil starosta Jankovic František Šimek.

Podle něj za to zřejmě můžou stavební úpravy, jimž se svatostánek v posledních letech podrobil. „Šlo například o opravu střechy. Netopýry možná nové prostředí odradilo. Při restaurování oltáře jsme zase museli kostel vykuřovat plynem, který chrání dřevěné materiály před nákazou. Protože stropní konstrukce není dokonale utěsněná, mohl se plyn dostat až na půdu," domnívá se starosta Šimek.

K něčemu podobnému by už ale dojít nemělo. Odbor životního prostředí Zlínského kraje hodlá vyhlásit jankovický kostel za zvláště chráněné území. Provádět stavební práce na střeše či používat prostředky na ochranu dřeva pro netopýry jedovaté už bude možné jen po konzultaci s úředníky.

„Vyhlášení by nemělo nijak zasáhnout do běžného využití kostela. Jde pouze o zákonnou ochranu sídliště zvláště chráněného živočicha. Určité omezení by mohlo nastat pouze při opravě krovů a střechy, která však již byla v tomto kostele nedávno provedena," konstatovala mluvčí krajského úřadu Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Do příprav, které vyhlášení kostela za přírodní památku loni na podzim předcházely, se zapojili i místní obyvatelé formou brigády. „Bylo potřeba půdu vyčistit, dále pak klenby i všechny trámy pokrýt fólií nebo nařezanými PVC trubkami. Netopýří trus tak bude zůstávat na fóliích a my na půdu nebudeme muset i několik roků ani vkročit, díky čemuž budou mít netopýři více klidu," popsal starosta Šimek.

Stejný efekt „létajícím myším" přinesou i do vikýřů umístěné zábrany proti holubům.

Půdy kostelů si netopýři vybírají k přebývání často, nachází zde příznivé podmínky. „Obecně mezi ně patří přítmí, vyhovující teplota a nepříliš častý pohyb lidí," uvedl Antonín Koňařík ze Stanice ochrany fauny v Hluku s tím, že netopýr je člověku užitečný živí se mimo jiné komáry a různými muškami.

Na území uherskohradišťského okresu existuje podle krajských úředníků již jen jedna netopýří kolonie podobná té jankovické, a to v kostele v Komni.

Související Kostely na Slovácku