Ty objevil, při opravě památného kříže v obci huštěnovický restaurátor Zdeněk Habáň. Po demontáži kříže, který pochází z roku 1876, pod ním nalezl dva zachovalé mlýnské kameny.

Mlýnské kameny byly zcela zakryty zeminou a sloužily jako zpevňující základ kříže. O tom, odkud unikátní kameny pochází a kde se namístě vzaly, nechtějí zástupci obce ani odborníci spekulovat. „Nerad bych dělal ohledně tohoto nálezu nějaké závěry. Ještě jsem je totiž neviděl. V době nálezu jsem byl totiž na dovolené a nyní se mi nakupilo tolik práce, že se na kameny pojedu podívat asi až v druhé polovině září. Docela se na to těším, protože se může jednat o skutečný unikát. Za patnáctiletou dobu mé praxe v hradišťském muzeu jsem se s podobným nálezem nesetkal," poznamenal vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti Miroslav Vaškových.

Starosta Jankovic František Šimek je také v hodnocení. „Jistě, takový nález je velmi zajímavý. Ovšem odkud pochází, je v této chvíli nejisté. V Jankovicích sice v minulosti mlýn stával, to však nemusí spolehlivě znamenat, že kameny pochází od tama. Počkáme na závěry odborníků. Nechtěl bych se dopouštět spekulací a šíření nepravdivých informací," netají svou opatrnost starosta.

Mlýnské kameny byly velkým překvapením i pro restaurátora kříže Zdeňka Habáně. „Takový objev považuji za ojedinělý a překvapující. Za svou praxi jsem se s nálezem tohoto druhu nesetkal," podotkl Zdeněk Habáň.

Podle některých písemných pramenů se v v Jankovicích nacházel mlýn v období kolem roku 1700. Podle amatérských historiků měl zaniknout před první světovou válkou. Veškeré podrobnosti ohledně možné souvislosti nalezených kamenů s jankovickým mlýnem však zřejmě objasní až odborníci ze Slováckého muzea.