Obec výrazně zabodovala při získávání dotací, bez nichž by se Jankovičtí nemohli do tak finančně náročné stavby pustit. „Šedesát pět procent finančních prostředků se nám podařilo získat z ministerstva zemědělství, dva miliony šest set tisíc korun činí dotace z krajského úřadu Zlínského kraje a zbytek uhradí obec,“ svěřil se starosta. Podle něj je vodovod v obci nutností i navzdory tomu, že každý dům má vlastní studnu. Jenže stav vody v nich se stále zhoršuje. Víc než sedmdesát procent občanů budování vodovodu přivítalo.

„Stavbu vodovodu zahájila dodavatelská firma počátkem září loňského roku, dokončení je na základě podepsané smlouvy plánováno na říjen letošního roku,“ uvedl první muž Jankovic. S dodavatelem díla ale nedávno vyjednal, že stavba vodovodu by mohla být dokončena už o měsíc dříve.

Jankovický vodovod bude napojen na čerpací stanici sdružení Babicko u křižovatky cest ve směru na Košíky a Jankovice. Zatímco výkopy pro položení potrubí byly mimo vesnici provedeny stroji, v obci se využívá převážně takzvané bezvýkopové technologie.