Hlavní inciativu k seznámení projevil Brňan s kořeny v Jankovicích, šestačtyřicetiletý Miroslav Odstrčilík. Toho k hledaní svých předků v zahraničí přivedlo sestavování rodokmenu.

Anabáze navazování kontaktů v Argentině začala už před sedmi lety. Do rukou Marie Pajchlové z Jankovic tenkrát dorazil dopis z velvyslanectví v Buenos Aires, jehož prostřednictvím hledal sám Juan Garacia své předky v obci. Na písemnost s přiloženou adresou i telefonním číslem však tehdy Marie nereagovala.

Náhodou se o něm ale zhruba před třemi měsíci zmínila příbuznému Miroslavu Odstrčilíkovi, který sestavoval rodokmen. Ten na dopis ihned odpověděl telefonátem. „Juan byl velmi překvapený, protože odpověd už nečekal. Před nedávnem jsme jej spolu s radními dopisem pozvali na návštěvu do obce. Chtěli bychom, aby dovezl trochu hlíny z hrobu svého dědy, kterou bychom po mši v kostele uložili na hrob jeho předků,“ prozradil Odstrčilík.

Argentinec má do obce přivézt hlínu z hrobu dědy

Jeho plán má však jeden háček. Poslední z Garažiů v Jankovicích zemřel v roce 1963. Žádný hrob se stejným příjmením ovšem v Jankovicích dnes není. „Pátráme tak po místě, kde byl pochován Juanův praděd Jan Garažia. Pokud se nám hrob nepodaří nalézt, chceme vykonat akt uložení hlíny na zvláštním místě hřbitova,“ nabídl náhradní variantu Brňan.

Argentinec není jediným příbuzným, kterého se pokusil v zahraničí při sestavování rodokmenu kontaktovat. „Letos jsem pátral po příbuzných bratra mého dědy Josefa Odstrčilíka, který ve třicátých letech minulého století odešel z Jankovic za moře s manželkou Anežkou Garažiovou. Hledání bylo zdlouhavé, náročné, ale nakonec úspěšné. A tak jsem se seznámil s dalším Argentincem, Orlandem Omarem Odstrčilíkem, což je vnuk bratra mého dědy,“ upřesnil Odstrčilík.

Zájem Brňana oceňuje i jankovický starosta František Šimek. „Nikdy jsme nikoho v zahraničí s kořeny v Jankovicích nehledali. Pokud by pan Garacia pozvání přijal, byla by to první taková návštěva,“ upozornil starosta.

Přijetí potomka dávného obyvatele absolvovali i zástupci Uherského Brodu. Před patnácti lety totiž město navštívila nejstarší žijící příbuzná Jana Amose Komenského, a to při oslavě čtyřstého výročí jeho narození. „Paní Gerta Figulusová – Kalliková byla zatím jedinou podobnou návštěvou ze zahraničí, o které vím,“ poznamenala vedoucí brodského odboru školství a kultury Markéta Gajdůšková.