Když se člověk zamyslí, tak za těch 130 let prošlo sborem na šest generací mužů a žen, a to něco znamená. „Byli to bratři, jak si hasiči od nepaměti říkají, a doufám, že ještě v dalších letech si budou poctiví členové a členky říkat, v duchu hasičského hesla: Bližnímu nápomocni, Bohu ke cti, vlasti k oslavě,“ svěřil se starosta jalubských hasičů František Grebeníček, a dodal, že dobrovolný hasičský sbor nyní čítá 38 členů. Z toho je mimo jiné 12 členů zásahové jednotky.

„Nejmladším dětem je šest let, nejstarším členem našeho sboru je Petr Kraváček,“ prozradil František Grebeníček.

130 let. To už stojí za to oslavit

K oslavě významného jubilea patřily vzpomínky na první hasičský sbor v obci. Ten začal před 130 lety fungovat z podnětu Fabiána Šoupala, nadučitele v Jalubí. Spoluzakladatelé byli František Grebeníček, Štěpán Dobeš a Augustýn Veselý.

„Prvním předsedou sboru byl Karel Horák, náčelníkem Fabián Šoupal a jednatelem Fabián Málek. První ruční stříkačku s příslušenstvím a s pumpováním šesti mužů, si jalubští hasiči zakoupili za tisíc zlatých. Ke slavnostnímu otevření zbrojnice daroval tehdejší velitel hasičů s manželkou, Petr a Florentýna Hejdovi, sošku sv. Floriána, patrona hasičů, která byla umístěna ve výklenku nad vraty skladiště,“ dal nahlédnou do historie František Grebeníček.

V Traplicích slavili dobrovolní hasiči 120 let od založení sboru
V Traplicích slavili dobrovolní hasiči 120 let od založení sboru

Aby jeho povídání nebylo moc strohé, připomenul zásahovou činnost hasičů v posledních dvaceti letech 20. století. V roce 1981 zasáhly třikrát za sebou Jalubí rozsáhlé povodně, při nichž tamní hasiči zasahovali. Poškozeno bylo 131 domů, z toho 30 vážně. Povodní v roce 1997 obec zasažena nebyla, ale jalubští hasiči pomáhali v obcích nejvíce povodní zasažených v Babicích a Starém Městě.

Mše a nový prapor

První červencová sobota byla naplněna pro veřejnost poutavými akce. Úderem deváté hodiny dopoledních odešel průvod od hasičské zbrojnice do kostela sv. Jana Křtitele na mši svatou, celebrovanou farářem P. Pavlem Bilińskim. Ten při bohoslužbě požehnal zbrusu novému jalubskému hasičskému praporu.

Tříhodinový komentovaný odpolední program odstartoval krátce po patnácté hodině průjezd částí vesnice typy novějších zásahových vozidel, které přispívají k větší schopnosti jednotek, ale také historickými hasičskými vozy.

Na čele kolony byla koňmi tažená ruční stříkačka ze Sušic, za ní jel motocykl a pak historické dopravní auto Praga RN s motorem Mercedes, rok výroby 1926. Prvního května 1938 byl vůz za účasti 35 hasičských sborů vysvěcen a předán hasičům z Lipova. V osmdesátých letech 20. století zachránili vůz před sešrotováním členové Veteran clubu Kunovice.

Košt slivovice v Jalubí, 18. března 2023
Nejstarší košt slivovice u nás opanoval Tomáš Lakosil z Jalubí s trnkovicí

Dvěma historickými hasičskými vozy se v Jalubí prezentoval Sbor dobrovolných hasičů z Prštného. Velkým lákadlem pro děti, ale i dospělé, byla ukázka automobilové nehody.

Hasiči rozstříhali auto Ford, aby vyprostili zraněnou dívku, které se pak ujali záchranáři. Návštěvníci sobotní akce odměnili potleskem mladé jalubské hasiče, kteří svedli suverénní bitvu s ohněm, jehož plameny pohltily maketu s názvem Hospoda u Božetěcha.

„Jalubští hasiči za těch 130 let nehledali ve své činnosti zisku, ni slávy, nýbrž jen bratrské pomoci v neštěstí. Byli si vědomi, že na hasičském dobrovolníkovi se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a přímá,“ vysekl jim poklonu pětaosmdesátiletý Karel Pokorný.