TUPESY
Rok založení: 1220
Počet obyvatel: 1139
Zajímavosti: První písemná zmínka o obci pochází z roku 1220 a je spojena s listinou Olomouckého biskupa, kdy je obec zmiňována jako součást majetku velehradského kláštera. V dávné minulosti se obec dělila na dvě části - „Dědinu“ a „Výpustu“, které jsou zřejmě nejstarší. V části obce „Dědina“ se nacházely nejbohatší usedlosti, kaple, škola, obecní úřad a náves. V části Výpusta bydleli domkaři, řemeslníci, ale především hrnčíři, kteří pracovali s otevřeným ohněm, neboť poloha domků v tomto severovýchodním svahu ovlivňovala tah ohně i kouře. Dodnes živá tradice hrnčiny a keramiky pramení z již nejstarších dob existence obce (archeologické nálezy z 10. století) a je prezentována v Muzeu keramiky. 

Když se řekne Tupesy, představí si mnozí lidé nejen ze Slovácka krásný kout na úpatí Chřibů, jimž vévodí starobylý hrad Buchlov. Ale většina si vybaví pěkně formovaný malovaný džbáneček, hrníček, talíř, misku, zkrátka tupeskou keramiku. A právě Tupesy náleží k nejvýznamnějším hrnčířským obcím jihovýchodní Moravy. Nebýt koronavirové krize, mohli loni Tupeští se vší parádou oslavit kulaté jubileum, osm set let od založení obce. A to už je pořádný kus historie.

SLAVNÍ RODÁCI
František Mikula (1935 -2020) celý profesní život spojil se Základní školou Tupesy, kde působil jako učitel, zástupce ředitele a ředitel. Mnoho let vedl turistický oddíl mládeže. Byl organizátorem mnoha výprav, táborů a turistických expedic. Od roku 1978 do roku 2015 vedl kroniku obce Tupesy.
Dr. h.c. P. Vincent František Gottwald FSC (1916 –1996) V roce 1930 vstoupil do řádu Školských bratří, misionář, zakladatel a ředitel mnoha škol působící na Srí Lance, v Indii a Pakistánu, Od roku 1967 se stal generálním sekretářem misijní centrály školských bratří v Římě. Od roku 1979 se věnoval podpoře a rozvoje Univerzity v Betlémě. Za svoji činnost byl v roce 1982 vyznamenán čestným doktorátem University De La Salle v Memphisu (USA). Jeho práce byla oceněna několika vyznamenáními a oceněními od sv. stolce. Od roku 1990 do r. 1992 převzal vedení řádu v Československu.
Helena Šáchová, roz. Němečková (1907 -1988) Narodila se v Tupesích, ale od doby studia obchodní akademie spojila svůj život s Ostravou. V roce 1947 získala dvě stříbrné medaile na mistrovství světa v lukostřelbě. O rok později v 1948 v Londýně vybojovala na MS bronzovou medaili. České ženské družstvo získalo prvenství.

Tupesy jsou bohaté aktivními lidmi a spolkovou činností, říká starosta Oldřich Vávra

Musely být zvlášť v dobrém rozmaru tři pomyslné babky sudičky, když stály před padesáti lety nad kolébkou tupeského Oldřicha Vávry. Dávám mu do vínku, aby měl v životě samé štěstí, musela nejspíš říci první. Já přidávám, aby vystudoval vysokou školu a byl učitelem, řekla ta druhá. A třetí nezůstala pozadu: A já mu přeju, aby se stal skautským činovníkem a někdy také starostou Tupes.

Devět sakrálních památek v obci

V Tupesích a jejich katastru bylo v dávné minulosti postaveno devět křížů jako sakrálních památek. K těm nejvýznamnějším patří kříž z roku 1847, stojící na konci obce při silnici na Velehrad. U kříže se až do roku 1971 konávalo poslední rozloučení se zesnulými občany, kteří pak byli ukládáni k věčnému spánku na velehradském hřbitově, na místě s číslem posledním. 

Jubileum připomene osm vysazených lip

Tupesané si loni připomenuli 800 let od první písemné zmínky o své obci. Protože jim covidová pandemie zhatila oslavy jubilea, rozhodly se obecní spolky, že k připomínce významného jubilea vysadí letos v dubnu na význačných místech poblíž hranice katastru osm lip. Místa budou doplněna i plaketou, která bude budoucím generacím připomínat, který spolek a při jaké příležitosti lípu vysadil a pečoval o ni. Na zakoupení vzrostlých lip finančně přispěli tupeští zahrádkáři.

TIP NA VÝLET
Muzeum tupeské keramiky připomíná tradici tamních hrnčířů a keramiků 
Tupesy se kromě vína proslavily také keramikou s charakteristickým dekorem tupeské růže. V nejstarším domku č. 118 z roku 1837 se v centru obce nachází Muzeum tupeské keramiky. Návštěvníci v něm uvidí, jak kdysi bydlel lidový hrnčíř a seznámí se s historií a současností tradiční majolikové keramiky, která se vyrábí ve zdejší dílně dodnes. Na obydlí hrnčíře navazuje objekt expozice, který zachycuje historii a technologii výroby majolikové keramiky. Přes dvůr je umístěna současná výroba keramiky a její vzorková prodejna. Ve dvorním traktu muzea probíhá v průběhu roku celá řada kulturně-společenských akcí.

V dílně tvůrkyně tupeské keramiky Miroslavy Valentové, vzdálené od Muzea keramiky v Tupesích jen co by kamenem dohodil, je na počátku vždy hlína. Různá. Každá má své specifické vlastnosti, složení.

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)