SUŠICE
Rok založení: 1344
Počet obyvatel: 642
ZAJÍMAVOSTI 
Jitka, vdova po Rupertovi ze Sušic, odkázala v roce 1344 se souhlasem svých synů Dluhomila a Jaroslava lán v Sušicích velehradskému klášteru.
Zakladatel obce jménem Such byl zemanem, který si na místě slovanského hradiště zbudoval tvrz, jejíž existence byla archeologicky prokázána. Tvrz ale v 15. století zanikla. Její zbytky se údajně nachází v zahradě dvora v trati Vinohrádek a jsou dosud na severovýchodním okraji vsi znatelné.
V obci je kaple Panny Marie z roku 1886. Sušice jsou součástí jalubské farnosti.
V roce 1911 byla v obci vybudována školní budova, jež byla v roce 1979 pro 1. až 5. ročník zrušena. Žáci byli převedeni do ZŠ v Babicích, kam také dojížděli žáci vyšších ročníků. Od roku 1978 dojížděli sušičtí školáci do školy v Traplicích.
V roce 1980 Místní národní výbor Sušice zanikl a společný národní výbor byl až do roku 1990 v Huštěnovicích.
Obec Sušice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo v názvu místní části celkem sedmkrát.

Sušice. Kdo tam zavítal, tomu se vybaví půvabná krajina podhůří Chřibů

Síť cyklostezek na Slovácku je zase o něco delší

ROZHOVOR SE STAROSTKOU

Starostka Sušic Ladislava Vlachynská.Starostka Sušic Ladislava Vlachynská.Zdroj: se svolením Ladislavy VlachynskéKaždý mladý člověk po skončení školy vstupuje do života s nejrůznějšími představami, přáními i očekáváními. Hledá si své vzory, pozoruje a srovnává jednání lidí, svět kolem sebe vidí zcela individuálníma očima. Střetává se mnohdy i s protichůdnými názory, ujasňuje si své vztahy v práci. Řekl bych, že je to jedno z nejtěžších období v životě každého člověka.

Rostoucí ceny za svoz odpadu se dotknou i Sušic

Českou republiku čeká do roku 2030 značné omezení skládkování. Cílem je postupné snižování objemu netříděného a zvýšení objemu tříděného odpadu. Jedině tak se mohou Sušice připravit na plánovaný nárůst cen a předcházet významnému nárůstu poplatku za komunální odpad, který platí jednotliví obyvatelé.

„Proto jsem se obrátila na občany s prosbou řádného třídění komunálního odpadu. Na všechen odpad, který potřebují občané někam uložit, máme v obci všechny druhy kontejnerů, které jim pomohou ke zmíněnému třídění,“ informovala starostka Sušic Ladislava Vlachynská.

Potvrdila, že v obci jsou čtyři místa na tříděný odpad a vybavený sběrný dvůr, kde mohou lidé vše řádně uložit. Hradišťská svozová firma Odpady-Třídění- Recyklace (OTR) bude kontrolovat popelnice, zda do nich občané neukládají kupříkladu suť, cihly, trávu, textil, kov, maso, plasty či papír. Pokud takový odpad pracovníci firmy OTR v popelnicích najdou, odmítnou ji vyvézt.

V Sušicích mysleli také na plechovky a drobný kovový odpad. Ten mohou občané odkládat do černo-oranžových kontejnerů. 

Maminka říkala, že ze mě vyroste asi čertík, prozradil farář

Potkat se v Sušicích s farářem P. Pawlem Bilińskim, v pořadí devatenáctým knězem a správcem jalubské farnosti od roku 1784, znamená setkat se s duchovním cizincem. Jeho oči spatřily světlo světa 27. června 1973 v okresním městě Brzesko, vzdáleném 50 kilometrů od Krakowa. Novým farářem jalubské farnosti, pod níž spadají Traplice, Jankovice a Sušice, byl 2. srpna loňského roku slavnostně uveden hradišťským děkanem P. Josefem Říhou.

TIPY NA VÝLET 
Sušické děti, mládež i dospělí mají kde sportovat. Sportoviště je vábidlem od monitorů
Slovácká obec Sušice se pyšní zbrusu rekonstruovaným víceúčelovým sportovištěm v areálu tamní Tělovýchovné jednoty Sokol, které bylo oficiálně otevřeno 5. května. Cílem celého projektu bylo v jarních měsících letošního roku poskytnut školákům, mládeži i dospělým občanům kvalitní zázemí pro všestranné sportovní a odpočinkové využití. Rekonstruovaná sušická tělocvična pod širým nebem si vyžádala dotaci ve výši 940 500 korun. Radost z ní mají nejen děti, ale i dospělí občané, kteří mohou využívat posilovací prvky a workoutovou sestavu. 

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

Deník na návštěvěZdroj: Deník