Modrá
Rok založení: 1786 
Počet obyvatel: 722 (k 1.1.2021)
ZAJÍMAVOSTI
Každý Modřan říká, že je z Modry, nikoliv z Modré. Že byl na Modře, ne v Modré. Tamním lidé se pohoršují nad tím, že je někteří novináři ve svých článcích nenazývají obyvateli obce Modřanští, ale podle slovníku spisovné češtiny Moderští. Kupříkladu, Moderští si připomněli vinohradnické obyčeje, správce moderského skanzenu, moderští ochotníci a podobně. (zs)

Modrou reprezentují archeoskanzen, Živá voda i Centrum slováckých tradic  

Covid zhatil návštěvnost turistických atrakcí v Modré
Modrá - Trápení kolem koronaviru se nevyhlo Archeoskanzenu Modrá ani tamnímu biocentrum Živá voda, před třemi roky rozšířenému o hektarovou pratuří obůrku. Zatímco v roce 2019 zavítalo do skanzenu 95 tisíc lidí z tuzemska i ze zahraničí, loni to bylo o téměř 42 tisíc návštěvníků méně. Kvůli covidu klesla loni návštěvnost o 40 procent také v sousední botanické a sladkovodní expozici Živá voda, kterou v roce 2019 navštívilo rekordních 150 tisíc lidí. Na skličující čísla se ve svých výkazech, která jsou příčinou schodku v hospodaření, neradi dívají správci obou zmíněných turistických cílů na Modré, Lubomír Sláma a Jiří Kroča. Věří ale, že letos bude lépe. (zs)

ROZHOVOR SE STAROSTOU 

SLAVNÍ RODÁCI
Prof. PhDr. Miloslav Pojsl (1945-2016) vystudoval historii a archivnictví v Brně, teologii v Olomouci a dějiny umění v Praze. Stál při obnovení Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci v roce 1990 a v letech 1991–1994 zde působil jako proděkan.
Josef Horehleď (1961-2010) V roce 1993 vstoupil do novicitátu Tovaryšstva Ježíšova. Své studium v Krakově a Dublinu zakončil licenciátem z morální teologie. Od roku 2004 působil jako ministr řeholního domu jezuitů v Praze, od roku 2008 byl prezidentem Křesťanské školy Nativity v Děčíně.
MgA. Eduard Vaněk (1963) Vystudoval hru na violu na pražské AMU, Koncertoval po celém světě se Slovenským komorním orchestrem i s komorním tělesem Capella Istropolitana, kde působí dodnes.

Nadšenci přibližují život lidí na Velké Moravě  

Pětatřicetiletý Jaroslav Křivánek z Modré je jednatelem tamního zapsaného spolku Velkomoravané. Kdyby mu někdo v jeho třinácti letech řekl, že o pět let později bude stát jako jeden z pětice kamarádů se stejnými zájmy u kolébky Velkomoravanů, asi by se tomu s chutí zasmál.

TIPY NA VÝLET
Tajemný kámen Králův stůl se nachází v chřibských lesích 4 km od Modré
Z autobusové točny v centru Modré si lze vyšlápnout pěšky nebo na kole po silnici směrem na sever, a to k tajemnému kameni zvanému Králův stůl. Kousek nad vesnicí nelze minout dřevěnou rozhlednu, stojící na okraji vinic. Od ní lze šlapat 3 km ke Královu stolu po asfaltové silnici nebo po lesní silničce údolím Modřanského potoka a zastavit se lze u některého ze soustavy rybníků, vybudovaných obcí. Pískovcový blok Králův stůl, vysoký asi 1 metr, široký 263 cm a dlouhý 187 cm, byl zmíněn již v listině českého krále Přemysla Otakara I. z roku 1228, kdy označoval hranice tří tehdejších panství. Dosavadním průzkumem byla potvrzena předhistorická úprava terénu a umělé usazení kamene. Na jeho svrchní straně jsou runové znaky, které byly popsány již 17. století. 

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in