KUDLOVICE
Rok založení: 1372
Počet obyvatel: 988

Vesnička jako z kalendáře

Oprav se v Kudlovicích dočkají silnice, chodníky i hasičská zbrojnice

ROZHOVOR SE STAROSTKOU 

Celou naši společnost ovlivnila covidová omezení. V čem zkomplikovala život lidem v Kudlovicích?

Nejvíce to vidím v omezeních při setkávání občanů při společenských akcích, kterých bychom jinak pořádali víc než dost. Je ale nutné myslet také na to, že tu jsou i omezení, která limitují druhé například ve výkonu povolání nebo v těch potřebách, které potřebují prožít třeba v rámci rozloučení s blízkými. Je nutné v této době myslet právě na to, co nám často chybí na schopnost vcítění se a schopnost pružně reagovat na situaci.

Říká se: za vším hledej ženu. Jak vás na radnici vnímá kudlovická veřejnost?

Tady to úsloví funguje v pozměněné podobě za všechno mohou ženy! Ale až na výjimky, není míněno hanlivě, muži nám fandí.

SLAVNÍ RODÁCI 
František Kyselý (Bruno Sauer) (1857-1937), kněz, básník a skladatel chrámové hudby. Premonstrát Strahovského kláštera v Praze, kaplan v Jihlavě.
Josef Hubáček (1916-1992), středoškolský profesor na Gymnáziu v Uherském Hradišti, regionální historik, odborný pracovník Studijního ústavu ve Zlíně.
Jitka Šuranská (1978-2019), zpěvačka a houslistka. Byla členkou Filharmonie Bohuslava Martinů, spolupracovala s ženským sborem z Kudlovic. Získala ocenění Anděl za album Písňobraní a za album Nězachoď.
Jiří Severin (1941) učitel, publicista, kulturní pracovník, nositel ceny Pro amicis musae za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu.

Kudlovický keramik má elán a optimismus

TIPY NA VÝLET 
Sedmnáct sklepů v Hubáčkově uličce

Ulička, která v Kudlovicích vyniká. Příznivci a milovníci tekutých symbolů Slovácka bílých, červených a růžových vín mohli už patnáctkrát zažít v nejseverněji položené obci Slovácké vinařské podoblasti jedinečnou atmosféru akce s názvem Kudlovický vinný žleb aneb Otvírání sklepů. Sklepy na víno se začaly v kudlovickém žlebu postupně stavět roce 1989. Ulička se sedmnácti vinnými sklípky, jediná v Kudlovicích pojmenovaná, dostala název na počest dnes už nežijícího Stanislava Hubáčka. Ten přišel s nápadem vybudování vinných sklepů a podílel se na vyřizování veškeré dokumentace kolem jejich výstavby. V roce 2016 si vinaři připomenuli při akci Otevírání sklepů 550 let od první zmínky o tamních vinohradech. 

Kulturní památka

Kaple sv. Jana KřtiteleKaple sv. Jana KřtiteleZdroj: DENÍK/Milan ZámečníkNejstarší památkou Kudlovic je kaple sv. Jana Křtitele trojúhelníkového půdorysu, nacházející se na návsi obce. Kaple byla postavena v roce 1747, do státního seznamu nemovitých kulturních památek byla zapsána 5. prosince 1968. V kapli neobvyklého typu je sousoší Křtu Krista v nadživotní velikosti.

Podle jedné z pověstí našel na místě kaple holešovský občan Jan Tomaštík, rodák z Kudlovic, poklad. Peníze z něj věnoval na stavbu této sakrální památky. Sochařská práce je dílem olomouckého Ondřeje Zahnera.

V roce 1999 kapli zrestauroval hradišťský sochař Vítězslav Martinák. Historickou chloubou Kudlovic je zvonice z II. poloviny 18. století, která je kulturní památkou. Řadu kudlovických občanů vyprovodil zvon a stále je vyprovází na poslední cestě.

Kulturní památkou v obci je od roku 1998 selské stavení Strmenských, které vesnice dostala v roce 1986 od Františky Strmenské darem s přáním, aby bylo zachováno ve stávajícím stavu a sloužilo jako historický dokument své doby. Na okraji obce, ve směru od Babic, stojí na místě někdejšího dřevěného kříže, postaveného jako poděkování za odvrácení moru, Morová kaplička. Roku 1999 byla prohlášená za kulturní památku. 

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

Deník na návštěvěZdroj: Deník