KOSTELANY NAD MORAVOU
První písemná zmínka: 1131
Počet obyvatel: 914
ZAJÍMAVOSTI
Obec Kostelany nad Moravou, jejíž název označuje příležitost k církvi, se rozprostírá na pravém břehu řeky Moravy. Je tedy součástí široké rovinaté údolní nivy zmíněné řeky, jejíž koryto tvoří jižní okraj vesnice. V obci je farní kostel sv. Floriána, jehož kolaudace se uskutečnila 15. prosince 1900. Farou náležela obec do roku 1912 do Uherského Hradiště. Od toho roku byla v obci zřízena samostatná farnost. Podle námětu Vojtěcha Vackeho byl na místním hřišti a okolí natáčen film Sonáta pro Zrzku. K zajímavostem na území Kostelan patří pomníky obětem 1. a 2. světové války, most přes řeku Moravu, slepá ramena řeky Moravy, ale i Tůň u Kostelan, nacházející se na území Evropsky významné lokality Nedakonický les. 

PRIORITY 

Covid zhatil Lajblu a Bani sečení pešuňkou
Dvacetičlenné kostelanské sdružení Lajbl, podílející se na organizování kulturních akcí a vystoupení úzce souvisejících s tradiční lidovou kulturou a folklorem v obci, několik let spolupracuje se spytihněvským pěveckým sborem Chlapčiska a s folkloristicko-recesistickým seskupením Baňa Babice.
Spolu s ním už Lajbl už pořádá několik let Sečení pešuňkou na březích řeky Moravy, pár metrů od nýtovaného portálového mostu z roku 1921, který se klene přes řeku Moravu. Šířka pešunku na břehu řeky Moravy kopíruje šířku zahrady za domy v sousedství hráze vodního toku.
„Rodiny, které chovají králíky, si námi posečenou trávu suší. Ti, co králíky nemají, ji někomu darují. Při sečení pešuňkou nám nejde o žádnou soutěž, který ze sekáčů bude na vymezeném úseku nejrychlejší, ale za zpěvu slováckých písniček nám jde o posekání trávy na břehu řeky Moravy“ prozradil s úsměvem Pavel Smělík vedoucí Lajblu. Dodal, že kvůli opatřením proti covidu se letos sečení pešuňkou neuskuteční. 

ROZHOVOR SE STAROSTOU

ČÁPI SE VRACEJÍ

VÝZNAMNÝ RODÁK

VĚHLASNÉ MALÉREČKY

TIPY NA VÝLET
Přístaviště u Kostelan slouží ke krátkodobému kotvení soukromých i vypůjčených lodí
Kostelany jsou spoluzakladatelem Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu. V rámci projektů agentury bylo 9. května 2009 na vodní tepně Baťova kanálu, u Kostelan, uvedeno do provozu hranové přístaviště s bezbariérovým přístupem a s možností vyvázání soukromých i vypůjčených lodí. Ke kotvení lodí není u přístaviště žádné zázemí pro vodáky ani turisty. Ti si zde mohou loď vyvázat, projít se po Kostelanech, nebo se vydat na kole po cyklostezce. Po návratu k lodi mohou pokračovat dál v plavbě po Baťově kanálu. S trochou štěstí mohou lidé využít některou z nepravidelných plaveb lodí Morava. (zs)

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in