Drslavice

První zmínka o obci Drslavice: v roce 1373
Počet obyvatel: 499
Výtěžek Tříkrálové sbírky v letošním roce v Drslavicích činil 18 165 korun.
Bývalý zámeček Pepčín pod vrchem Myšince. Pepčín je lidové označení bývalého pseudorománského pětipatrového zámečku, který byl postaven na počátku 20. století hrabětem Václavem Robertem z Kounic, který ho nechal postavit pro svoji budoucí manželku Josefínu Horovou. V roce 1981 byl srovnán se zemí a před dvěma lety došlo k revitalizaci celé parcely zámečku na výletiště, v rámci které byly kompletně obnoveny jeho základy.Další zajímavostí je nová soustava poldru, rybníku a tůní na ploše osmi hektarů. Je posazená na okraji chráněné přírodní rezervace Terasy – Vrchové.

Pohled do Drslavic

Zdroj: DENÍK/Pavel Bohun

Drslavice mají za sebou desetiletí hektického rozvoje  

Osmačtyřicetiletý Rostislav Mihel je už jedenáctým rokem starostou Drslavic. Před koncem svého současného volebního období má však ještě mnoho cílů. Obává se ale změn životního stylu lidí, jež nastaly s příchodem Covidu-19 v souvislosti se zachováním tradic a zvyků jako odkazu po předcích.

„Je to období mimořádně složité. Trápí nás utlumení všech společenských akcí. Minulý rok kromě fašanku a úvodních plesů neproběhlo nic a letos to vidím podobně. Bude velmi těžké navázat na minulé roky po takovém útlumu. Obávám se, že lidem se změnil při covidové době životní styl a nemuseli by mít o akce v budoucnu takový zájem jako předtím,“ konstatoval drslavický starosta. 

Deník na návštěvě - Drslavice
Drslavice mají za sebou desetiletí hektického rozvoje

SLAVNÍ RODÁCI
Emil Jelínek a jeho dcera Mercedes Adrienne Manuela Ramona, podle které je pojmenována značka Mercedes

Radnice rozdá kompostéry do všech domácností zdarma a postaví workoutové hřiště

Letos na jaře chce drslavická radnice zdarma distribuovat nové kompostéry do všech domácností. V plánu má také celou řadu dalších akcí. „Čeká nás i projekt úprav krajinných struktur na ploše více než 30 000 metrů čtverečních v těsné blízkosti přírodní rezervace nalézající se v našem katastru,“ přiblížil starosta. Obě investiční akce má obec zajištěny z dotací.

„Pokud to finanční situace dovolí, chceme také postavit nové workoutové hřiště ve sportovním areálu a kompletně revitalizovat parcelu v blízkosti soutoku Olšavy a Holomně. Jedná se o jeden z vjezdů do obce a na jeho uskutečnění se moc těším,“ řekl Rostislav Mihel. 

TIPY NA VÝLET

Sušírna ovoce. A je funkční (nachází se v obci Drslavice)
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ, dosud funkční sušírna ovoce v humně domu čp. 24 v Drslavicích, náleží k ojedinělým dokladům hospodářské činnosti rolnického obyvatelstva. Památka je autentickým dokladem starých stavebních postupů a technik. K výstavbě bylo použito místních materiálů, hlíny a tvrdého dřeva ručně opracovaného. Jedná se o jeden z nejzachovalejších a stále funkčních objektů lidového stavitelství na Slovácku – Uherskobrodsku, který zde existoval už ve 20. letech 19. století. Tradice sušení ovoce trvá bez přerušení už několik desítek let.

Pepčín bývá místem setkáním lidí z Uherskobrodska

V katastru obce Drslavice stával kdysi zámek s místním názvem Pepčín. V roce 1981 byl srovnán se zemí a tak se dochovalo pouze místo, kde stával – palouček uprostřed lesa Obora. Zámek Pepčín stával na zalesněném vrchu lesu Obora asi kilometr severovýchodně od obce Vlčnov.

Dnes se dochovala pouze mýtina v lese, kde zámek stával. K tomuto paloučku vede polní cesta zvaná „Hráběcí“, po níž jezdíval hrabě Václav Kounic na své letní sídlo. Doposud se tam konávají setkání obyvatel Uherskobrodska, například ta pravidellná silvestrovská. 

ROZHOVOR SE STAROSTOU

Tři otázky pro drslavického starostu Rostislava Mihela

Krom odkanalizování, co ještě obyvatele Drslavic trápí?
Železniční přejezd, kde v minulosti došlo k mnoha smrtícím nehodám, je velkým bezpečnostním rizikem. Spolupracujeme se Správou železniční dopravní cesty na realizaci podjezdu. V současné době jsme na úrovni vyřizování územního rozhodnutí. Pakliže by se vybudováním podjezdu podařilo zachránit i jeden život, tak to má smysl. V budoucnu chci udělat maximum proto, aby se projekt podařilo uskutečnit, vzhledem k vysokému rozpočtu akce to ale bude mimořádně složité.

S čím by mohl obci pomoct stát a kraj?
Určitě se zmiňovaným odkanalizováním obce. Není to v silách našeho rozpočtu, abychom všechno financovali sami. Podmínky dotací EU jsou bohužel vypisované tak, že na ně nejde dosáhnout, podporují totiž pouze oddělené typy kanalizací - dešťovou a splaškovou zvlášť. Také by nám pomohly legislativní změny, co se týče opuštěných domů, o které se nikdo nestará, a jsou jich u nás desítky. Já bych si dovedl představit, že by na tyto majitele domů zákon uvalil desetinásobnou daň z nemovitosti. Ti lidé by si pak rychle rozmysleli, jestli dům prodají, opraví a následně pronajmou, případně v něm budou sami bydlet.

S jakým rozpočtem hospodaříte v roce 2021?
Deset milionů korun, z toho zhruba polovina jde na investice. S péčí řádného hospodáře obracíme každou korunu a jsem přesvědčen, že podobně by se konečně měl začít chovat i stát.

Zákaz vjezdu pro obyvatele Drslavic nebude platit. Kdo další bude mít výjimku?

Ilustrační foto
Zákaz vjezdu pro obyvatele Drslavic nebude platit. Kdo další bude mít výjimku?

PŘÍBĚH ÚSPĚCHU

Vést firmu je jako jet cyklistický maraton, říká podnikatel Libor Bujáček

Firmu Lima, která se zabývá výrobou svíček, založil z garáže po revoluci v roce 1992. Nebylo to z důvodu lásky k vůni, ani touze zbohatnout, nýbrž kvůli poptávce babičky ze strany manželky, která neustále sháněla svíčky.

Ve firmě Lima, v Drslavicích vyrábějí svíčky. Majitel Libor Bujáček.
Vést firmu je jako jet cyklistický maraton, říká podnikatel Libor Bujáček

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

Autorka: Sylvie Vykopalová

Deník na návštěvěZdroj: Deník