BABICE
Rok založení: 1220
Počet obyvatel: 1825
ZAJÍMAVOSTI 
Název Babice je také na 17 jiných obcích a městech či místních částí obcí a měst Česka. Z katastru obce Babice pochází řada archeologických nálezů – kultury malované, mladohradištní, platěnické, slezské, lužickovelatické, lužické a únětické. Obec je starobylého osídlení na obchodní cestě a má několik částí: Dědina, Chaloupky a Cerony, což byla dříve samostatná obec. V letech 1604 až 1605 zažila obec vpád Bočkajovců, průchody vojsk v roce 1621 a 1623, švédských vojsk v roce 1645, tatarských vojsk v roce 1663, dále také vpád Kuruců v roce 1683 i útrapy při vpádu Rákocziho vojsk v letech 1705 až 1706. Z roku 1798 pochází pečeť obce. V pečetním poli lemovaném vavřínovým věncem je vlevo vinařský nůž a vpravo hrozen. V roce 1791 se v obci připomíná triviální škola. Měšťanská byla otevřena v roce 1922. Nová školní budova byla postavena v roce 1960, mateřská škola o rok později. Od roku 1978 má základní škola působnost i pro obce Sušice a dojíždějí do ní i žáci 5. až 8. ročníku z Huštěnovic a Kudlovic. 

DŮLEŽITÁ INVESTICE

Navštívíme-li kteroukoliv obec na Slovácku, přesvědčíme se, že snad v každé se udělalo něco pro její zvelebení. Tu je poznat, že nedávno dokončili chodník, jinde mají rozestavěnou kanalizaci či novotou září mateřská škola. 

ROZHOVOR SE STAROSTKOU

Martina Horňáková je historicky první starostka Babic.

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, je projekt, do něhož se babická knihovna zapojuje u několik let. Nejinak tomu bylo počátkem letošního června. Nejprve si žáci 1. třídy povídali s knihovnicí Ivou Bičanovou o tom, jak to v knihovně funguje a jak mají s knížkami zacházet.

Poté následoval pohádkový kvíz a rozprávění o pohádkových knížkách. Babičtí prvňáčci, jejichž učitelkou je Jitka Schmuttermeierová, ukázali, že si s písmenky rozumí a umějí číst. Nestyděli se předvést výsledky své téměř celoroční snahy.

Starostka obce Martina Horňáková, která na sebe vzala roli královny, pak prvňáčky pasovala na čtenáře babické knihovny. Současně s pasovací listinou dostali chlapci a děvčata na památku projektovou knihu s názvem První školní výlet a drobné dárky. 

ŠIKOVNÉ RUCE

TIPY NA VÝLET 
Muzeum myslivců a pytláků na Mýtince
je od 15. června 2014 magnetem Babic
Jak kdysi žili příslušníci Hubertova cechu – myslivci, jaké škody jim působili pytláci, čím měli lidé na vesnici vybaveny své domácnosti a jaké používali stroje k obdělávání půdy a sklizni plodin, to a mnohem víc mohou zhlédnout návštěvníci Muzea myslivců a pytláků Na Mýtince v Babicích. Muzeum vzniklo rozsáhlou opravou a přestavbou bezmála 200 let starého přízemního vesnického stavení. V objektu je místnost pro schůzovou činnost nimrodů. V přízemní i podkroví jsou expozice, v nichž je uloženo přes čtyři stovky sbírkových předmětů, historicky cenných pokladů, které do muzea přinesli občané Babic. Vystavené exponáty odrážejí život lidí na vesnici v průběhu významných svátků v roce, a to od Tří králů až do Vánoc. Ve stodole, která je součástí muzea, mohou lidé obdivovat historické zemědělské stroje a nářadí. V humně jsou vysázeny původní odrůdy ovocných stromů, ale je tam také 40metrová voliéra pro bažanty, perličky, koroptve a další opeřence.

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

Deník na návštěvěZdroj: Deník