Zbytek výše daně závisí na počtu obyvatel obce, v jejímž katastru se nemovitost nachází i na rozhodnutí místních zastupitelů, zda navýší tzv. místní koeficient a daň spoluobčanům zdraží ještě lokálně. Deník oslovil vedení všech sedmi měst okresu Uherské Hradiště, aby se k úpravě výše této daně vyjádřila. Reakce však ode všech nedorazily. V článku zveřejňujeme ty, které se Deníku podařilo získat.

„Zásadní parametr je ten, že v celém městě sjednocujeme koeficienty, to znamená, že zavádíme místní koeficient 2,2. Doposud jsme měli rozdílnou výši daně v jednotlivých místních částech, a to tak, že Mařatice a centrum města měly zvýšený velikostní koeficient na 3,5, ve zbytku města byl 2,5,“ přiblížil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Rozbahněnou velehradskou ulici Pod Zahrádkami nahradila dlažba
Rozbahněnou velehradskou ulici nahradila dlažba

Novou obecně závaznou vyhláškou je v metropoli Slovácka upraven pouze koeficient místní, který je pro rok 2024 stanoven ve výši 2,2.

„Z důvodu zachování rovného přístupu ke všem místním částem není novou obecně závaznou vyhláškou řešena úprava velikostního koeficientu města, který je počtu obyvatel města z posledního sčítání lidu pro všechny katastrální části města ve stejné výši (2,5),“ konstatovalo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště začátkem loňského září po schválení obecně závazné vyhlášky.

Podle místostarosty Uherského Brodu Ladislava Kryštofa tamní radnice daň z nemovitých věcí neupravovala, učinila tak podle něj pouze vláda v důsledku „úsporného balíčku“.

Město Staré Město neplánuje na rok 2024 zvedat místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti.

„V rámci aplikace konsolidačního balíčku vlády dojde v roce 2024 k plošnému zvýšení daně přibližně o 80% a to zatíží všechny vlastníky nemovitostí. V letošním roce vstupuje do platnosti také novela pro výpočet daně z nemovitosti. Chceme si na novelu počkat a poté se případně úpravou koeficientu zabývat,“ řekl Deníku starosta Starého Města Martin Zábranský.

Počítání peněz z Tříkrálové sbírky v Charitě Uherské Hradiště.
Kde byli nejštědřejší? Výsledky Tříkrálové sbírky ve všech obcích na Slovácku

Úprava místního koeficientu výpočtu daně z nemovitosti ve Starém Městě by se podle něj případně týkala až roku 2025 a to pouze objektů průmyslových a obchodních zón.

Na zasedání Zastupitelstva města Uherský Ostroh ve středu 13. září 2023 bylo odsouhlaseno snížení místního koeficientu daně z nemovitých věcí ze stupně 3,0 na stupeň 2,0.

„Tato změna vstoupí v platnost od 1. ledna 2024,“ informoval starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Kuřimský.

Deníku se vyjádřil i starosta Bojkovic Petr Viceník.

„Město Bojkovice nezvyšuje daň z nemovitostí, kromě samozřejmě „státního“ navýšení,“ uvedl.

Tabulka výše koeficientů:Bojkovice: Obecní koef. 1.4, Místní koef. 1, Inflační koef. 1.8
Hluk: Obecní koef. 1.4, Místní koef. 1, Inflační koef. 1.8
Kunovice: Obecní koef. 1.4, Místní koef. 1, Inflační koef. 1.8
Staré Město: Obecní koef. 1.6, Místní koef. 1, Inflační koef. 1.8
Uherské Hradiště: Obecní koef. 2.5, Místní koef. 2.2, Inflační koef. 1.8
Uherský Brod: Obecní koef. Maršov 1, Havřice, Těšov, Újezdec 1.6, Uherský Brod 2., Místní koef. 1, Inflační koef. 1.8
Uherský Ostroh: Obecní koef. 1.4, Místní koef. 2, Inflační koef. 1.8 
Zdroj: Finanční správa