V seriálu zveřejňujeme archivní snímky z obcí Uherskohradišťska a Uherskobrodska (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 2000.

V dnešním díle se podíváme do Jankovic.

Každý pátek se v našich novinách setkáte se starými fotografiemi a vzpomínkami obyčejných lidí. Seriál přinese zajímavé sondy do minulosti našeho státu.

Chcete-li do něj přispět i vy, ozvěte se. Vyzýváme zastupitele, spolky, zájmová sdružení, kluby a další organizace, aby poslali své snímky a pár řádků vzpomínek. Na první dožínky, stavbu kina v akci Z, frontu na toaletní papír, ale třeba také osvobození obce od okupantů či starou hasičskou stříkačku s pradědečky v přilbách s ozdobnými ratolestmi. 

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z těchto let? Pošlete nám je na redakce.slovacky@denik.cz

Obec Jankovice byla založena 1. února 1648 hrabětem Janem Rottalem, majitelem panství Napajedla. Obec zprvu nesla název Janíkovice, pak Janová a kolem roku 1715 až dosud je obec jmenována Jankovice.
Mezi první osídlence Jankovic patřili omilostnění Valaši po potlačení jejich vzpoury proti vrchnosti a císaři, když byli násilně vysídleni z rodných beskydských hor.

Znak obce tvoří skupina tří stromů – pravděpodobně lip – vyrůstajících na trávníku. Tento znak byl již uveden na obecní pečeti z roku 1694.

Dominantou obce je empírový biedermaierovský kostel Nanebevzaté Panny Marie vybudovaný v roce 1841.

K založení hasičské jednoty v obci došlo v říjnu 1884 a v roce 1932 byl založen sportovní klub S.K. Jankovice (dnes TJ Sokol Jankovice), oba spolky pokračují ve své aktivní činnosti dodnes.

Nemalý význam v kulturně osvětové činnosti měli naši muzikanti, zejména členové místní dechovky, pod vedením Adolfa Šustra. K muzikantské tradici musíme dodat, že v lednu 1953 sestavil na Jankovicích dětský dechový soubor o 38 členech učitel Václav Šesták.

Do života obce zasáhly i válečné události za druhé světové války, které měly pro některé občany Jankovic tragické následky.

Autor: Lucie Tučková