Objekt za 90 milionů korun má vyrůst několik desítek metrů od toho současného a nová spalovna odpadu s kapacitou 1000 tun odpadu ročně, nebude sloužit k likvidaci odpadu ze všech nemocnic Zlínského kraje.

Při aktuální produkci zhruba 400 tun odpadu ročně bude mít Uherskohradišťská nemocnice prozatím ve spalovně volnou kapacitu, kterou chce nabídnout sesterským nemocnicím ve Zlíně a Kroměříži.

Přípravné práce má nemocnice v plánu ještě letos a samotná stavba by měla být hotová do roku 2023.

Zvažované dvě varianty

„Projektem modernizace spalovny se intenzivně zabýváme v posledních třech letech. Blíží se totiž konec životnosti našeho stávajícího zařízení, které můžeme využívat bez větších investic ještě maximálně tři roky. Stáli jsme tak před rozhodnutím, zda provoz naší vlastní spalovny ukončit nebo ji naopak modernizovat a kapacitně rozšířit. První varianta by znamenala konec naší soběstačnosti, museli bychom využívat externí služby a pochopitelně za ně i tvrdě platit. Druhá možnost, k níž jsme se přiklonili, nám naopak nabízí šanci mít spalovnu s dostatečnou kapacitou pro likvidaci našeho vlastního zdravotnického odpadu, využít veškeré vyprodukované teplo pro provoz nemocnice a v neposlední řadě přemístit ji do technické časti nemocnice,“ uvedl Petr Sládek.

Revitalizace slepého ramene řeky Moravy s názvem Vytrávené na jaře 2020.
Slepá ramena Moravy propojují s řekou

Vedení zdravotnického zařízení si nechalo vypracovat podrobnou studii, z níž vyplynulo, že nejlepší variantou je standardní malá nemocniční spalovna s maximální kapacitou 1000 tun ročně.

„V dosavadní spalovně můžeme likvidovat maximálně tři sta padesát tun nemocničního odpadu ročně. Tato kapacita je už pro naši nemocnici nedostatečná. Provozujeme jediné lůžkové infekční oddělení ve Zlínském kraji, v době pandemie jsme navíc byli covidovou nemocnicí, do které byli soustředěni pacienti s koronavirem z celého regionu. Naše spotřeba jednorázových ochranných pomůcek obrovsky rostla. Tato situace se navíc může periodicky opakovat a nárůst produkce nebezpečného odpadu může být enormní,“ řekl obchodně správní náměstek Uherskohradišťské nemocnice Jan Hrdý.

Finanční prostředky i dostatečná rezerva

Při aktuální produkci zhruba 400 tun odpadu ročně bude mít Uherskohradišťská nemocnice prozatím ve spalovně volnou kapacitu, kterou chce nabídnout sesterským nemocnicím ve Zlíně a Kroměříži.

„Je to pro nás výhodné ze dvou důvodů. Získáme finanční prostředky na další rozvoj nemocnice a do budoucna máme dostatečnou rezervu, když naše vlastní produkce odpadu podle předpokladu poroste. Zároveň věříme, že se nám na modernizaci spalovny podaří získat velkou část financí z Evropských fondů. Dotační titul je vypsaný a žádost musíme podat do září letošního roku. Můžeme si sáhnout až na 85 % uznatelných nákladů na tuto investici,“ podotkl ekonomický náměstek Uherskohradišťské nemocnice Jaroslav Zemánek.

Podle ředitele nemocnice Petra Sládka je pochopitelné, že se o projekt modernizace spalovny zajímá i široká veřejnost, zejména pak obyvatelé okolí nemocničního areálu v Uherském Hradišti.

„Rádi bychom jim v blízké době nabídli exkurzi ve stávajícím provozu spalovny v rámci dne otevřených dveří a následně je pozvali na veřejnou prezentaci tohoto záměru. Chápu jejich obavy, ale věříme, že je budeme schopni spolu s odborníky předloženými fakty přesvědčit,“ poznamenal ředitel.

Nárůst dopravy nehrozí

Ani růst dopravní zátěže v Uherském Hradišti podle jeho slov v souvislosti se spalovnou nehrozí. „Ročně sem přijede maximálně šest set tun odpadu, což jsou přibližně 2 tuny denně představující buď maximálně tři dodávky do 3,5 t nebo jedno menší nákladní auto denně. Kdybychom našich čtyři sta tun odváželi jinam, dopravu bychom zatížili téměř stejně. Jen pro ilustraci do areálu nemocnice denně přijíždí cca 1200 osobních aut a více než 100 dodávek a nákladních vozů. Odpad bude přivážen do uzavřené haly a bude okamžitě kontinuálně likvidován. Podle hygienických norem musí proběhnout likvidace do 48 hodin od vyprodukování odpadu. Navíc nám modernizace umožní přesunout spalovnu do technické části areálu a uvolnit si prostor pro výstavbu plánované třetí etapy centrálního objektu,“ doplnil Petr Sládek.

Ilustrační foto.
Kam o víkendu 12. až 14. června?

Město Uherské Hradiště spatřuje v záměru Uherskohradišťské nemocnice zmodernizovat spalovnu odpadů snahu nemocnice fakticky vylepšit současný stav. Věc je vysoce odborná, proto město spoléhá na kvalifikovaná vyjádření dotčených orgánů, především orgánu ochrany ovzduší. Ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby aktuálně probíhá územní řízení.

EIA říká ano

V roce 2019 bylo k záměru zpracováno závazné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí – EIA. Posudek EIA konstatuje, že realizace záměru řeší budoucí nakládání se zdravotnickými odpady odpovídajícím způsobem, při respektování platných legislativních předpisů, s minimálními vlivy na složky životního prostředí.

“Z hlediska ochrany životního prostředí je záměr ve svém důsledku pozitivní, protože se fakticky jedná o modernizaci dlouhodobě existujícího zařízení. V rámci projektové dokumentace byla dle kapacity a technologie zařízení doložena také generovaná dopravní zátěž. Nárok na dopravní obslužnost celého zařízení je v rámci dopravních nároků celého areálu nemocnice zanedbatelný,“ konstatoval starosta města Stanislav Blaha. Za projektem stojí Uherskohradišťská nemocnice a.s., město Uherské Hradiště je v celém schvalovacím procesu jedním z účastníků řízení.

Podle městského zastupitele a poslance Františka Elfmarka je přestavba starého zařízení na nové jediné možné řešení. „Žádné okolnosti nenasvědčují tomu, že by se mělo zhoršit v dané lokalitě či v celém městě životní prostředí,“uvedl Elfmark.