„Naší snahou je zamezit výstavbě polyfunkčního domu v Chylicích, v ulici Na lapači, v blízkosti autobusové zastávky a hasičské zbrojnice. Je nám velmi líto, že představitelé radnice svou energii investují, ve snaze zatraktivnit okolí obce, právě do takového projektu, který dle názoru lidí v okolí bude spíše k opačnému užitku.

Příkladem je už snaha vystavět novou budovu před již existující zástavbou rodinných domů. Doposud se nám pod petici podepsalo více než 170 občanů, což je nemalý podíl obyvatel Chylic. Zároveň s právníky podnikáme kroky v této věci, aby se stavbě zabránilo,“ uvedla autorka petice Michaela Sovišová.

V objektu multifunkčního domu, který by podle zastupitelů měl stát zhruba 10 milionů, by se měly nacházet dvě provozovny typu holičství, pedikúra nebo masáže, které by měly být prospěšné především pro starší občany, dále vinný sklep a tři malometrážní byty.

U objektu má vyrůst také parkoviště, kvůli kterému bude nutné pokácet veřejnou zeleň. Rozporuplné pro občany je i to, že realizace objektu podle přepracovaného projektu původního vlastníka JOKOVA s.r.o. nerespektuje současnou platnou legislativu a územní plán, protože stavební povolení je téměř 20 let staré.

„Osobně nechápu, proč zastupitelé opustili myšlenku tento nevzhledný dům zbořit a vysadit tam zeleň. Dům služeb máme v Ostrožské Nové Vsi od plánovaného polyfunkčního domu přesně 720 metrů. Tento objekt ale není v dobrém stavu a pro jeho provoz by bylo nutné jej rekonstruovat a případně nadstavit. Jelikož se ale současný dům služeb nachází v ulici Dědina vedle lékárny, autodílny a není tu prakticky obytná zóna, nebylo by toto řešení pro občany problematické,“ řekl jeden z obyvatel Chylic Miroslav Hanus.

Pokud zastupitelé myslí vážně, že jim jde především o blaho seniorů, tak by podle něj měl polyfunkční dům sloužit například jako lékařské středisko s praktickým lékařem, zubařem a lékárnou.

„Tyto služby, které senioři využívají výrazně častěji než holiče, mají totiž nejblíž již zmíněných 720 metrů. A na rozdíl od holiče, kterého si v dnešní době mohou senioři zavolat domů, to v případě zubaře nebo dodávky léků z lékárny není možné. Navíc místo bývalého obecního úřadu se plánují v centru obce stavět obecní byty. Tři malometrážní byty v Chylicích tak budou jen malou pomocí v oblasti bydlení a zároveň velkou zátěží pro okolní zástavbu, v porovnání s obecními byty v centru obce, které budou mít daleko větší přínos a nebudou narušovat architektonický ráz okolí,“ uvedl Miroslav Hanus.

O záměru, zda se polyfunkční dům postaví, mělo rozhodovat zastupitelstvo Ostrožské Nové Vsi v úterý 14. září. Zastupitelé tento bod už projednávali v červnu letošního roku, nakonec ho odročili na zářijové jednání. Ani 14. září se však podle slov starostky Ostrožské Nové Vsi Jaroslavy Bedřichové na tamním zastupitelstvu budování polyfunkčního domu projednávat nebude.

„Řešit polyfunkční dům zatím nebudeme, jelikož je podané odvolání proti vydanému stavebnímu povolení. Zabývat se tím máme v plánu, až rozhodnutí nabude právní moci. Určitě ale tuto záležitost chceme s občany Ostrožské Nové Vsi diskutovat a řešit,“ sdělila Deníku Jaroslava Bedřichová.