„V blízkosti skládky odebrali zkušební vzorky vody a zjistili, že k zasažení povrchových vod v důsledku provozování skládky nedošlo. Také vzorky povrchu zeminy neprokázaly žádné toxické zasažení,“ informovala mluvčí České inspekce životního prostředí Iva Awwadová a dodala, že vjezdu ke skládce brání závora. Ta už tam je sice několik let, dříve ale sloužila pouze samozvanému uživateli a exstarostovi Mistřic Martinu Ondrouškovi. Nyní se toto zabezpečení hodí i stávajícímu vedení mistřické radnice. „Naši pracovníci pravidelně kontrolují, jestli je uzamčená závora neporušená, a prověřují, zda do rokle někdo nenaváží odpad. Původní odpad jsme již nechali vyvézt do sběrného dvora v naší obci. Na rekultivaci plochy vytváří projekt odborná firma. Po likvidaci odpadu budou pozemky uvedeny do původního stavu,“ vysvětlil starosta Mistřic Vladimír Sedláček.

Provizorní skládka vznikla už v roce 1984 poté, co se zřítila jedna z továrních hal nedaleké továrny Mesit. Suť ze spadlé budovy měla být v rokli v Javorovci uložena jen dočasně. Místo toho tam zůstala do dnešních dnů. Lidé z širokého okolí tam naváželi domovní odpad, ale zřejmě největší množství odpadu tam navezl bývalý starosta Martin Ondroušek v rámci svých podnikatelských aktivit. Existenci skládky začaly úřady řešit až v roce 2010.

„Skládkou se začal zabývat odbor životního prostředí hradišťské radnice. Česká inspekce životního prostředí v Brně se o ní dozvěděla až v září 2011, kdy byla policií požádána o součinnost,“ uvedla mluvčí ČIŽP Iva Awwadová. Posléze byl 41letý Martin Ondroušek obviněný z neoprávněného nakládání s odpady, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. „Kriminalisté podali návrh na podání obžaloby na státním zastupitelství koncem února. Kdy se bude konat soud v této věci, o tom nejsem informován,“ podotkl Mergental. Kriminalista Patrik Gabrhel z oddělení hospodářské kriminality Policie ČR v Uherském Hradišti před časem upřesnil, že starosta Ondroušek měl bez povolení navážet odpad do rokle v Javorovci v letech 2008 a 2010. „V tomto období bylo na skládku vyvezeno minimálně 1500 tun odpadů. Jedná se o směsný odpad, stavební suť a zeminu,“ upřesnil Gabrhel. Dodal, že rozhodnout o tom, že se ekologicky nezabezpečené místo stane oficiální skládkou, měl právě obviněný muž. „Zákazníkům nabízel odvoz a zpracování odpadu za nižší ceny. Odpad vozil na skládku do Javorovce. Získával tak zakázky pro sebe a dalším dvěma společnostem umožnil vyvážet nepotřebný materiál na skládku do Javorovce,“ dodal Gabrhel, který upřesnil, že Martinu Ondrouškovi nyní hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

Mluvčí hradišťské policie Aleš Mergental uvedl, že je exstarosta vyšetřován na svobodě.

Správní řízení, které ČIŽP vede s obcí Mistřice, stále není ukončeno.