„Kácení dvou douglasek jsme zakázali. Osud smrku ponecháme na zvážení obci,“ vysvětlila Awadová.

Starosta Březolup Petr Kukla sice stávající zákaz od ČIŽP respektuje, nicméně u stromů chce nechat provést tahové zkoušky. Pokud ukáží, že stromy nejsou v dobré kondici, chce opět požádat o jejich likvidaci.

A pokud budou stromy zdravé? „Rozhodli jsme se, že je chceme odstranit. Představují značné riziko pro zdraví spoluobčanů. Ty stromy se při silném větru kývají až v kořenech. Nechci riskovat, že dřív nebo později na někoho spadnou,“ míní starosta.

Jedna tahová zkouška, která prověří aktuální stav stromu, stojí sedmnáct tisíc korun. Přesto chce první muž obce nechat tuto prověrku provést u obou stromů. Jak tvrdí, tímto způsobem prozatím v obci nikdy žádný strom neprověřovali.

Inspektoři nevyloučili, že kořenový systém obou douglasek může být narušený. Skutečný stav porostu však může ozřejmit právě jen tahová zkouška. Její datum starosta zatím nezná. Žádost o tahovou zkoušku projedná v těchto dnech zastupitelstvo. V případě kladného stanoviska zástupců obce pak starosta chce okamžitě o zkoušku požádat.

S kácením douglasek nesouhlasí předseda ochranářského sdružení Orchis v Březolupech Vít Abrhám. „Posudek říká, že stromy jsou zdravé. V dalších zhruba třiceti letech nepotřebují žádný zásah,“ vysvětlil svůj postoj před nedávnem Abrhám.

K zemi ale zcela určitě půjde smrk u bývalé pošty. „Má poškozený kmen a stojí v blízkosti bytového domu. Pro lidi i majetek tak může představovat hrozbu,“ zdůvodnil rozhodnutí vedoucí oddělení ochrany přírody oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Vítězslav Polách.