Pobožnosti slova k poctě sv. Jana se zhostil čtyřiačtyřicetiletý kaplan velehradské farnosti P. Miroslav Herold SJ, který v jejím závěru požehnal vínu, účinkujícím i shromážděným občanům.

U sakrální památky, kostelíku sv. Jana Křtitele, které za účasti významných hostů ze Slovenska, Dolního Rakouska, Irska a Salcburku požehnal 16. září 2000 olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner, dnes arcibiskup pražský a 25. primas český, pak zazněly písně dětského sboru Modřánek, mužského a ženského pěveckého sboru z Modré. Přihlížející je za jejich pěvecká vystoupení odměňovali potleskem.

Poté, co starosta kladně zhodnotil činnost místních spolků, pozval účinkující sbory a občany na sousedské posezení v zahradě Živé vody. Velkým zpestřením Dne obce Modrá bylo podvečerní kosení trávy nazvané S nakutú kosú za svatojánskú rosú. „My neradi časně vstáváme, takže jsme se shodli na tom, že i večer se dá tráva séct, pokud padne rosa. Dnes žádný deštík rosu nepřinesl, ba naopak, rtuť teploměru se šplhala k třiceti stupňům Celsia i výše. Nicméně šlo ten úsek ke kosení zalít, ale my sekáči jsme zalili požehnaným vínem sebe, aby nám to sečení trávy lépe šlo,“ zasmál se pobaveně starosta Modré Miroslav Kovářík. Výsledek krojovaných sekáčů, kteří za suchého a velmi teplého počasí kosili trávu, byl podle jeho vyjádření vynikající.

Družná zábava a dobrovolná aktivita sekáčů a bohaté občerstvením dotvořily pozitivní dojem pro všechny přítomné občany. Třetí Den obce Modrá se v celém rozsahu vydařil. Podle slov účastníků akce si její organizátoři i účinkující zasloužili velké uznání.