„K přihlášení mě vedla touha po dalších poznatcích a zdokonalení se při práci na počítači, protože komunikace s mladší generací to vyžaduje,“ vysvětlila jedna ze slavnostně imatrikulovaných Vlasta Jančářová z Uherského Brodu. „Je to také náplň volného času, nemusím dělat jenom domácí práce,“ dodala.

Imatrikulace se kromě rodinných příslušníků nastávajících zájemců o vzdělání zúčastnili také zástupci zaštiťující Univerzity Palackého v Olomouci, a to prorektor Miroslav Chráska a proděkan filozofické fakulty Dušan Šimek. Ti k budoucím studentům pronesli povzbudivá slova v duchu latinského úsloví „na učení není nikdo starý“.

Stejně tak jim popřál úspěchy při studiu ředitel obchodní akademie Jiří Durďák a starosta Uherského Hradiště Libor Karásek.
Studenty čeká tříletý studijní program naplněný přednáškami a semináři zaměřenými mimo jiné na počítačovou a finanční gramotnost, zdravý životní styl, umění nebo kulturu.

Petr Knepr