Podle Ivany Lukašíkové, ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých z krajské hygienické stanice, je takových škol v regionu přibližně 20 procent.

Jednou z nich je základní škola v Hluku.

Tam sídlí první stupeň v budově z roku 1832, a vedení proto požádalo hygienickou stanici o výjimku.

Momentálně platná je z roku 2011, do roku 2013 měla dva body.

Jeden z nich se týkal druhé budovy tamní školy, ten však pozbyl platnost potom, co byl nedostatek odstraněn.

Pro starší z objektů dále platí.

„Není tam vybudována hygienická kabina pro dívky, prostory pro uklízečku nejsou přesně dle platných nařízení, nemáme odpovídající počet pisoárů na chlapeckých WC,“ vyjmenovala nedostatky ředitelka základní školy Jitka Jančíková.

Dodala, že výjimku dostali i kvůli stáří budovy.

Navíc škola, potažmo město, průběžně provádí nutné opravy a snaží se objekt udržet v dobrém stavu v rámci možností.

„Hygienické zařízení je dostačující vzhledem k počtu a věkovému složení žáků,“ vyjádřila se krajská hygienická stanice.

Podle jejích údajů však není škola v Hluku ani zdaleka jediná, významnou roli hraje již zmíněné staří budov, protože školy patří k nejstarším objektům v obcích.

Výjimku ze splnění hygienických požadavků stanovených pro zařízení pro výchovu a vzdělávání má také například základní škola v Huštěnovicích nebo Boršicích u Blatnice.

„Žádost podává škola i se zdůvodněním, my pak hodnotíme, zda nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví,“ sdělila Ivana Lukašíková, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých z krajské hygienické stanice.

Výjimky jsou povoleny buď trvale, nebo časově omezeně s tím, že nebude kladným rozhodnutím ohrožena ochrana veřejného zdraví.

V Hluku by škola v budoucnu už výjimku neměla potřebovat.

První stupeň by se totiž ze „staré“ budovy měl přesunout do nové, do tamního podkroví.

„K přesunu by mohlo dojít v příštím roce, co bude se starou budovou, bude řešit až nové zastupitelstvo. Existuje vize, že by se budova nechala zbourat a náměstí Komenského by se otevřelo,“ doplnil k plánům Hluku starosta Martin Křižan.