Před jednadvaceti lety se velkolepě uskutečnila první Hvězdicová pěší pouť, při níž na posvátný Velehrad připutovaly z různých míst Moravy stovky poutníků. Jejím iniciátorem byl římskokatolický kněz Jan Peňáz (75), který spolu s několika poutníky absolvoval od 16. května do 24. června 2000 cestu do Říma, při níž ušli 1178 kilometrů.

Když o posledním srpnovém dopoledni přivedl páter Peňáz spolu s jáhnem Ladislavem Kincem téměř 250 pěších poutníků k dvouramennému kříži na poutní stezce sv. Jana Pavla s nápisem Hle, Velehrad víry, naskytl se jim první pohled na věže velehradské baziliky. Pomodlili se za šťastné ukončení sedmidenního putování na téma Osmero blahoslavenství.

„Na pěší pouť jsme se vydali s úmyslem děkovat svatým Cyrilu a Metoději a prosit je, aby jejich dědictví opravdu žilo, ale také s prosbou za mír, církev, vlast, rodiny a mládež. V průběhu pouti jsme děkovali i za překonávání překážek a prosili Boha o jeho další ochranu,“ svěřil se páter Jan Peňáz, jenž ke kolébce křesťanství, na Velehrad, šlapal v čele poutníků už pojednadvacáté. Před 11 lety jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti, čestným titulem vycházejícím z francouzské titulatury spojeným s užíváním titulu Monsignore.

Pod křížem papeže sv. Jana Pavla II. na Stojanově nádvoří před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, přivítal poutníky velehradský farář Josef Čunek. Popřál jim, aby si z týdenního pěšího putování odnesli domů nejen pro sebe, ale také pro své rodiny a farnosti hluboký prožitek.

K pěším poutníkům se na Velehradě přidalo ještě mnoho dalších, kteří přijeli na Velehrad autobusy nebo auty, protože už jim zdraví tolik neslouží. Část trati ale absolvovali pěšky.

„Když jsme za deště překročili hranice okresu Vyškov a Zlínského kraje, modlili jsme se, Boží Matičko, dej nám sluníčko. Po několika minutách vykouklo mezi mraky sluníčko a jeho paprsky pak nějakou dobu hladily naše tváře,“ řekl s úsměvem stále aktivní poutník P. Jan Peňáz (70).

„Při pěší a děkovné pouti jsme zažili v obcích, kterými jsme procházeli, velkou duchovní a hmotnou pomoc dobrodinců. Mnozí nám nabídli stravu a nocleh. Někteří z poutníků spali dokonce v kostelech nebo kapličkách,“ svěřil se páter Peňáz.

K hlavnímu oltáři baziliky položili poutníci dřevěné křížky, s nimiž k Velehradu týden putovali. Pak obnovili své zasvěcení Pánu Bohu rukama Matky Boží. O sobotní půl dvanácté se konala v bazilice pontifikální mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký.