Před odpoledním zahájením školní akademie mapoval historii huštěnovické školy starosta obce Aleš Richtr. Prvním huštěnovickým kantorem, který učil v domku s číslem 2, byl vysloužilý voják Jan Vilém Sanfort.

„V roce 1802 měla škola 68 žáků a jejich počet se zvyšoval. Proto byla zřízena nová učebna v místní hospodě, ale při velkém požáru obce škola lehla popelem. První skutečnou školu uprostřed návsi si na čísle 92 zbudovali za přispění velehradského velkostatku občané. Dnes na jejím místě stojí budova obecního úřadu,“ konstatoval starosta Huštěnovic.

Protože počet žáků v obci opět narůstal a školní budova byla v nevyhovujícím stavu, bylo v tajném hlasování obecního výboru v dubnu 1888 rozhodnuto, že bude postavena nová škola. V ní bylo 2. září 1889 zahájeno vyučování. Za těch 130 let prošla škola řadou změn a velkých oprav.

„Letos vybudujeme na zahradě základní školy hřiště, na něž se nám podařilo získat dotaci,“ odkryl jeden z plánů huštěnovický starosta.

Při školní akademii se žáci mateřské i základní školy na pódiu kulturního domu moc snažili, aby bezchybně zvládli svoje velké vystoupení. V rámci otevřených dveří školy oslovila návštěvníky v budově školy výstava archivních materiálů, žákovských prací, starých učebních pomůcek i fotografií, nad nimiž si bylo o čem popovídat.