Špalková se stane třetím držitelem ceny, která nese jméno zakladatele prvních uherskohradišťských dílen Ústřední lidové umělecké tvořivosti. Zástupci města jí cenu předají 15. června v obřadní síni městského úřadu.

Minulý rok získala stejné ocenění Františka Snopková, autorka postaviček z kukuřičného šustí. Historicky první Cenu Františka Boučka, zakladatele prvních uherskohradišťských dílen Ústřední lidové umělecké tvořivosti, obdržel před dvěma lety František Mikulec, krojový krejčí. Nominace na Cenu Vladimíra Boučka navrhuje laická a také odborná veřejnost, pak je posuzuje odborná městská porota.