„Aby byly vody ve zmíněných nádržích živé, vysadili jsme nejprve na mokřadu Žabinec divoké kachny z domácího chovu a v červnu roku 2003 jsme mokřad obohatili o tři páry hus velkých, přivezených z jihočeských Strakonic,“ vzpomíná modranský starosta Miroslav Kovářík. Strakonické husy se po krátké aklimatizaci těšily až do podzimu 2006 značné pozornosti lidí, kteří po cyklistické stezce kolem vodních ploch projížděli na kolech nebo jen procházeli. „Dvě zimy husy přečkaly na Žabinci, kde dokonce vyvedly i mladé. Na jih odtáhly až v roce 2005, aby se na jaře vrátily zpět,“ potvrdil Kovářík. Ačkoliv byly divoké husy zprvu velmi plaché a nenechaly se ani pohladit, po třech letech jakoby začaly plachost ztrácet. „Postávaly u silnice vedoucí na Velehrad, ale i na ní, a prohlížely si jedoucí auta. A to se dvěma husám stalo osudným. Zahynuly pod koly aut,“ popisuje tragedii velehradský rybář Dušan Hozák.

Ačkoliv se divokým husám na vodních plochách před Velehradem líbilo, z teplých krajin se vloni na jaře na Žabinec všechny nevrátily. V průběhu roku na něm občas zakotvila jedna nebo dvě divoké husy. „Letos na jaře jsme na Žabinec přivezli ze Strakonic čtyři mladé divoké husy. Možná že jejich předchůdkyně se k nim vrátí,“ naznačil Kovářík.

V minulých dnech se na mokřadu Žabinec zničehonic objevilo hned devítičlenné hejno hus. Dokonce si několikrát vyšláplo na procházku po Mariánské poutní cestě a cyklostezce (viz foto), vedoucí k Velehradu. Návštěva pěti náhodně přilétnuvších hus netrvala na Žabinci dlouho. Zvedly kotvy a odlétly neznámo kam. „Tři z těch letos přivezených strakonických hus jsou asi velké tulačky. Častými hosty jsou na nádvoří před bazilikou a moc nechybí, aby nedoprovodily věřící a turisty až do baziliky,“ dodal velehradský farář Petr Přádka.