Téměř kilometr odstaveného ramene zrenovovalo Povodí Moravy. Veselané ho mají teprve objevit.

„V rámci revitalizace jsme museli odvézt několik set tun odpadu, který se zde za léta nashromáždil,“ řekl David Veselý z útvaru inženýrských služeb Povodí Moravy. Podle něj byla záměrem projektu především záchrana ekologicky zajímavého a významného místa.

„Bylo zřejmé, že jen včasný zásah může zachránit existenci tohoto ramene a zabránit jeho úplnému zničení,“ uvedl Veselý.

Společnost se zároveň snažila o renovaci původní lužní krajiny. „Museli jsme odstranit nepůvodní druhy porostů. Ty jsme však nahradili více než čtyřmi tisíci nových stromů,“ doplnil Veselý.

Povodí přišla úprava Hrnčířských luk na téměř dvanáct milionů korun. Většina peněz šla však z dotací Evropského fondu pro regionální rozvoj. Částečně přispěl také Státní fond životního prostředí.

Úpravy tohoto místa trvaly rok. Do projektu se zapojilo i veselské Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty. Díky tomu se součástí říčního ramene Hrnčířských luk stala také naučná stezka.

„Stezku jsme navrhli a realizovali následnou instalací informačních tabulí,“ informovala ředitelka Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty Marie Petrů. Těch je na téměř kilometrovém úseku pět a měly by sloužit jak malým, tak i velkým návštěvníkům.

„Naše pedagogické zkušenosti jsme dávali do textové podoby. Tabule jsou navíc doplněny obrázky, které nakreslil kolega z centra, takže kresby pochází z naší dílny,“ poukázala Petrů.