„Denně tam duní nárazy balonu do plochy hřiště, létají přes plot až k oknům. Děsím se, kdy některý z nich prorazí okno a vletí nám do domu,“ sdělila žena, jejíž jméno má redakce Slováckého deníku k dispozici. Žena požádala o zachování anonymity, prý z obav z negativních reakcí svého okolí. „Před časem jsme s velkými obtížemi dosáhli alespoň toho, že městští úředníci umístili u hřiště ochrannou síť. Ta ale nezaručuje, že ji některý z balonů nepřeletí a neskončí u někoho v bytě. O dalších negativech toho hřiště už ani nemluvím,“ poznamenala žena, která navrhuje, aby město plochu přeměnilo například na parčík či podobné odpočinkové místo.

Žádnou oficiální stížnost na hluk z hřiště v Jarošově však hradišťská radnice prozatím neobdržela. „Na hřišti byly kromě vystavěného oplocení zvýšeny zábrany k zamezení překopnutí míče, byla tam pověřena osoba funkcí správce a vyvěšen provozní řád,“ informoval o opatření, která by měla zamezit provozním problémům, mluvčí městského úřadu v Uherském Hradišti Jan Pášma.

To, zda jsou účinná, komentoval ředitel sportovišť města Evžen Slavík. „Podobné podněty už jsem před časem řešil. Na základě toho jsme nechali zvýšit plot na kritickém místě. Myslím si, že teď ho není nijak snadné překopnout balonem, a i kdyby se to někomu povedlo, pak by takto vysoko letící míč měl směřovat přímo dolů a neohrozit okna a domácnosti,“ vysvětlil Slavík. Poznamenal rovněž, že hřiště má pevný řád a omezenou dobu denního provozu. „Pokud jsou tato opatření pro obyvatele sídliště málo účinná a požadují změny, nejsem proti tomu se s nimi setkat a projednat další možnosti,“ nabízí svou vstřícnost ředitel hradišťských sportovišť Slavík.

Hygienici upozorňují, že v případě provozu podobných hřišť musí být v prvé řadě posouzeno, zda hřiště je či není stavbou podle stavebního zákona. Na hřiště, která mají povahu stavby, se vztahují hygienické limity hluku stanovené zákonem. Mezi taková hřiště se řadí například plochy se zpevněným povrchem, které je opatřeno obrubníky či mantinely a oploceno Za nedodržení těchto norem zodpovídá provozovatel hřiště po celou dobu jeho užívání. Pokud by však hřiště mělo povahu veřejného prostranství, pak se na hluk působený jeho provozem hygienické limity hluku nevztahují. „Pokud se obyvatelé domů v blízkosti hřiště na nás obrátí, bude jejich podnět ohledně hluku z hřiště prošetřen. Situaci vyhodnotíme a hluk změříme,“ slíbila Dagmar Červenková, která je náměstkem ředitelky pro správní činnost Krajské hygienické stanice se sídlem ve Zlíně.