Svátek Všech svatých je slaven napříč katolickým a ortodoxním křesťanstvím, přičemž církve vzešlé ze západního křesťanství jej slaví 1. listopadu.

Římskokatolická církev navazuje 2. listopadu na tento svátek Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, lidově tzv. Dušičkami.

V tyto dva dny je v zemích s křesťanskou tradicí zvykem navštívit hřbitov a rodinný hrob (nebo rozptylovou loučku) a zapálit tam svíčku, položit kytici či věnec a se vzpomínkou se pomodlit.

Tyto svátky slaví mnoho států a národů, každý po svém. Zatímco ve střední Evropě mají Dušičky klidný průběh, v anglosaských zemích a především v Americe si lidé 31. října připravují pestrobarevné kostýmy na slavnostní veselice, vydlabávají dýně, které mají strašit.