Město do rekonstrukce investuje celkem bezmála 25 milionů korun. Částku zaplatí radnice v Uherském Hradišti, která je provozovatelem pietního místa.

„Opravy jsme rozdělili do tří etap. První z nich se týkala například zbudování infrastruktury, oprav veřejného osvětlení, úprav přípojek, ale i napojení nové vodárny a kašny,“ upřesnila Petra Vaďurová Zemčíková, mluvčí hradišťské radnice. Druhá fáze se týká rekonstrukce vstupního objektu, obřadní síně a oplocení. „Změny k lepšímu se dočkala místní komunikace a chodníky. Centrální část hřbitova doplnila i nová alej listnatých stromů. Prostor jsme navíc osázeli zhruba dvěma a půl tisíci keřů a další drobnou zelení,“ připomněl Květoslav Fryšták z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Uherském Hradišti. Snahu radnice ocenili i oslovení návštěvníci pietního místa. „Hřbitov si pozornost radních určitě zaslouží. Už z úcty k zesnulým. Konečně toto místo dostává reprezentativní podobu,“ poznamenala pětašedesátiletá Jindřiška Stuchlíková z Uherského Hradiště.

V závěrečné etapě město nechá opravit autobusovou zastávku u hřbitova, pergolu, městský mobiliář a plochu opatří novou zelení. Vzhlednější bude i schodiště u pietní plochy. Pevné datum dokončení rozsáhlých změn prozatím zástupci města nestanovili. Předpokládají však, že by rekonstrukční práce mohly být dokončeny ještě v letošním roce.