Detaily investiční akce, kterou na konci minulého týdne podepsalo vedení Kunovic s Povodím Moravy, svědčí o tom, do jaké míry trápil vodní tok protínající město místní obyvatele při svém rozvodnění. Zatímco v Kunovicích se s budováním relativního bezpečí před hrozícími povodněmi začne na jaro příštího roku, v Brodě mají začít práce už v lednu.

„Po posledních povodních v roce 2010 jsem občanům Kunovic slíbila, že se o vybudování protipovodňových opatření zasadím. Dnes jsem po osmi letech jednání, plánování a nejrůznějších přípravných krocích mohla s panem generálním ředitelem Gargulákem podepsat smlouvu, která přibližně čtrnácti stovkám občanů Kunovic zajistí bezpečnost před povodněmi,“ nechala se slyšet krátce po podpisu důležitých smluv starostka Kunovic Ivana Majíčková.

Plánované zábrany mají odolat až dvacetileté vodě a ochránit téměř 1400 obyvatel Kunovic na území pokrývajícím 190 hektarů.

„Charakterem opatření se bude jednat z části o novostavbu protipovodňových opatření. Částečně půjde o úpravu stávající stavby, kde přibližně v úseku jednoho kilometru navýšíme na pravém břehu Olšavy stávající protipovodňovou zeď,“ sdělil za Povodí Moravy jeho generální ředitel Václav Gargulák. Termín dokončení všech hrázi je pak naplánován v roce 2020, jenom příprava celého projektu však trvala osm let.

S podobným postupem počítají i v Uherském Brodě, ačkoliv samotný mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař byl v případě Brodu méně sdílný.

„O konkrétních termínech zahájení výstavby budeme informovat až poté, co budeme mít zajištěné financování a bude dokončen výběr zhotovitele stavby,“ upřesnil Petr Chmelař.

V Uherském Brodě mají protipovodňová opatření vyjít na zhruba dvě stě milionů korun. Zahrnovat budou ochranné zídky v délce jednoho a půl kilometru i zemní hráze v přibližné délce šesti set metrů. Podle slov starosty Uherského Brodu Patrika Kunčara se v Brodě nicméně začne s výstavbou ještě dříve než v Kunovicích.

„Samotné město, které se bude na hrázích podílet zhruba deseti až patnácti procenty celkové částky, má z rozpočtu peníze vyčleněné a počítáme se zahájením prací už v lednu příštího roku,“ ujišťoval především obyvatele jižní části města, které povodně nejvíce trápí. Překážky v podobě financování či výběru zhotovitele by přitom měly být dle Patrika Kunčara pouze formalitami.

„Povodí Moravy musí o dotaci zažádat stát, ale ten by měl mít peníze připravené. Stejně tak je jen otázkou několika týdnů, než se vybere zhotovitel,“ nešetřil optimismem.