Povodí Moravy totiž chystá největší protipovodňová opatření od doby regulace řeky ve třicátých letech 20. století, která budou chránit Uherské Hradiště a Staré Město.

„Jedná se o ochranu celé aglomerace před průtokem stoleté vody s navýšením hrází o třicet centimetrů,“ informovala mluvčí Povodí Moravy Eva Grodová, podle které proto bude nutné vykácet část přestárlých lip na březích řeky. „Bude však realizována náhradní výsadba. Alej jerlínů japonských na levém břehu ve Štěpnicích navíc zůstane plně zachována,“ dodala Grodová.

Úpravy okolo řeky budou rozděleny na tři části. „Na první stavbu je již uděleno územní rozhodnutí a připravuje se výběr projektanta na další stupeň projektové dokumentace,“ uvedla mluvčí.

První etapa se bude týkat levého břehu Moravy od čistírny odpadních vod v Uherském Hradišti, až po lokalitu Jaktáře, a pravého v úseku od zaústění Salašky po slepé rameno Kobylica. Součástí bude i rozšíření koryta na Trávníku a hráze kolem Rybáren.

„Přibudou betonové zídky, obdobné jako jsou ty mezi Moravním mostem a lávkou nad přístavištěm, a zatravněné zemní valy o objemu víc než sto třicet tisíc metrů krychlových,“ upřesnila Grodová.

Všechny práce by měly být hotové do konce roku 2013, Povodí Moravy na ně získalo státní dotaci ve výší dvou set milionů korun.

Druhá část opatření se zaměří na hráz od čistírny odpadních vod krajem lesoparku Kunovský les po val silničního obchvatu Uherské Hradiště. „Jedná se asi o metr a půl vysoký zemní val oddělující zatápěný lužní les a chránící Uherské Hradiště od jihu. S přípravou pro výkup pozemků se předpokládá v roce 2011,“ vysvětlila Grodová. Jako poslední by podle ní mělo přijít na řadu zpevnění moravních hrází od Jarošova po zaústění Kudlovického potoka na pravé straně řeky.

Opatření chránící před velkou vodou však neplánují jen na území Uherského Hradiště a Starého Města, ale i v Uherském Ostrohu. Tamní radnice se totiž po letošních zkušenostech s povodňovými stavy na Moravě i potoku Okluky rozhodla, že vybuduje val na levém břehu řeky, který bude chránit Ostrožské Předměstí.

„Měl by být takřka kilometr a půl dlouhý a povede od Kvačické hráze až po obloukový most. Na projektu spolupracujeme s Pozemkovým úřadem a nyní zpracováváme projektovou dokumentaci,“ prozradil místostarosta Uherského Ostrohu Vlastimil Kuřimský.

Samotná výstavba protipovodňového valu však závisí na tom, zda město získá dostatečný finanční obnos.

Obyvatelé Uherského Ostrohu tyto snahy vítají. „Letos jsme sice vyplavení nebyli, ale v roce 1997 ano. Potok totiž vede podél naší ulice. Hlavně aby ten protipovodňový val fungoval. Určitě ale lidem bezprostředně u Moravy pomůže vytvořit pocit bezpečí,“ míní Ladislav Fianta.