Březová se nachází v CHKO Bílé Karpaty, do jaké míry je to pro vaši obec omezující, případně v čem je to pro Březovou výhodou?

CHKO Bílé Karpaty pro nás znamená krásnou okolní přírodu, ale co se týče každodenního života je tato lokace pro nás spíše nevýhodou, neboť většina našich projektů týkajících se stavebních záměrů či úprav je podřízena právě této lokaci a podmínkám touto lokací daným.

Březová se také vyskytuje v těsném sousedství se slovenskou hranicí. Co to pro vaši obec znamená?

Sousedství se slovenskou hranicí vnímám jako výhodu, neboť mohu říci, že máme velmi dobré mezinárodní vztahy, což se projevuje na mnoha projektech, do kterých se v rámci přeshraniční spolupráce zapojujeme. Hranice tedy nepůsobí jako jakási dělící čára, která by striktně oddělila naše republiky či pro nás znamenala jakousi nevýhodu.

S jakými nejčastějšími stížnostmi a o jaké rady za vámi přicházejí spoluobčané a jakou největší zapeklitost jste ve své funkci musel řešit?

Většina rad či stížností se týká konkrétních problémů jednotlivých občanů, kdy řeší například sousedské neshody, majetkoprávní vztahy či jiné své každodenní životní problematiky. Co se týká zapeklitostí, musím říci, že za své působení ve funkci starosty jsem jich řešil už mnoho. Tou největší, se kterou se vlastně setkávám dnes a denně, je samotná nevědomost občanů v oblasti vedení a řízení obce, protože mnohdy je skutečně největší zapeklitostÍ to, že očekávání a požadavky občanů se často neshodují s tím, jak je reálně možné či nemožné některé problémy řešit.

Ředitel Škol Březová Ludvík Zimčík
Naše škola vzdělává na dálku i děti našich velvyslanců, přiznává Ludvík Zimčík

Můžete zmínit největší společenské akce v Březové, které se tam tradičně konávají, pokud je neblokují koronavirová omezení?

Rád bych zmínil jednu velkou a netradiční společenskou akci, která se u nás v obci konala v roce 2018. Jednalo se o Evropské setkání, kterého se zúčastnili zástupci z deseti zemí EU. Toto setkání nebylo jen pojítkem několika evropských národů a vzájemným poznáváním různých kultur a zvyklostí, ale především diskutování o minulosti, současnosti a budoucnosti Evropy. Bylo úžasné sledovat, jak se dokáží různé národy spojit, diskutovat a bavit. Tato setkání se pořádají jednou až dvakrát do roka a vždy je jeden ze zapojených partnerů organizátorem setkání. Bohužel situace spojená s onemocněním covid-19 tato setkání na nějakou dobu přerušila. Naše obec byla nejen organizátorem tohoto setkání, ale také se zúčastnila setkání v Chorvatsku, Itálii, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku.

Tradiční společenskou akcí, která se konává v rámci přeshraniční spolupráce se Slovenskem je Slovácká jaternica. Jedná se o akci, do které jsou zapojeny obce s České i Slovenské republiky a soutěží spolu ve výrobě zabijačkových specialit za doprovodu celodenního kulturního programu, který je zakončen vyhlášením vítězů a večerní zábavou. Pořadatelská štafeta se předává mezi naší obci a obcí Trenčianské Bohuslavice každoročně. Tradiční společenskou akcí je také Setkání obcí s názvem Březová, do čehož je zapojeno deset vesnic z ČR a jedna ze Slovenska. V pořadatelství se obce střídají a organizují soutěže hasičské, fotbalové, volejbalové s doplněním kulturního programu a večerního veselí.

Škola v Březové se stala populární po celé naší zemi svojí netradiční formou výuky. Obec do rozšíření školy v posledních letech dost investovala, jak se její areál rozšířil za vašeho působení?

Myslím, že mohu říci, že právě škola je institucí, která se stále rozvíjí dopředu, mimo jiné i v oblasti rozšíření areálu, neboť od původní podoby před několika lety se již provedly různé nástavby, různé rekonstrukce, výstavba přiléhající víceúčelové haly, která je využívána k tělesné výchově a realizaci mnoha školních kroužků, takže se domnívám, že naše investice jsou skutečně vidět.