Od 19.30 hodin mohli všichni přítomní shlédnout jak tradiční polonézu žáků devátých tříd, tak také vystoupení taneční skupiny či rockové kapely VSP Band. O velkém zájmu o páteční večer v podání školy Unesco svědčil fakt, že byl ples zcela vyprodán.

„Velmi nás těší hojná účast jak ze strany žáků a jejich rodičů, tak také ze strany učitelů a přátel naší školy," vyjádřil se spokojeně ředitel školy Jan Vorba.

Právě náročný nácvik všech tanců včetně populární polonézy je podle něj tím, co odsunuje ples Základní školy Unesco až na poměrně pozdní termín na sklonku března. Ani to však podle Jana Vorby nic nemění na skutečnosti, že plesu vyjadřují svou maximální podporu jak rodiče, tak i sponzoři, kteří všichni společně přispěli také do bohaté tomboly, z níž si výherci mohli odnést třeba zahraniční zájezd či nábytkové vybavení.

„Výtěžek z plesu bude použit pro potřeby žáků školy, nejspíš pro nákup učebnic," sdělil Jan Vorba.

Ples ZŠ Unesco je pořádán Sdružením rodičů a přátel dětí při této škole.