V uherskohradišťské Redutě udělili Ceny Vladimíra Boučka a vyhlásili také Mistry tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. V jeden slavností celek byla tato dvě udílení spojena už podruhé. Úvodní slovo ceremoniálu pronesl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„Mějte nejenom radost ze svého umu a vlastní tvorby, ale také z toho, že kus něčeho vlastního předáváte dál,“ popřál oceněným hejtman. O významu předávání tradic mluvil také starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

„Jsem velmi rád, že se zde potkávám s lidmi, kteří jako své celoživotní poslání berou něco, co není příliš ekonomicky výhodné. Zejména v dnešní době, kdy se všechno měří penězi je to opravdu úctyhodné,“ obdivoval vyznamenané Stanislav Blaha.

Nejdříve si pro gratulaci přišly držitelky Ceny Vladimíra Boučka, které zastupitelstvo Uherského Hradiště uděluje každoročně už čtrnáct let. Poděkování se nakonec dočkalo všech sedm nominovaných umělců.

Cenu za letošní rok si poté odnesla Jarmila Kraváčková za práci z textilních vláken a vyšívaní na výřez a Gabriela Majíčková za užitkovou a dekorativní keramiku.

Čestné uznání získala Antonie Dostálková díky svému významnému přínosu do výtvarných dovedností a práci s modrotiskem. V druhé části slavnostního odpoledne byli vyhlášeni vítězové v kategorii Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.

„Cena je formou veřejného uznání a také podporou těch, kdo se snaží udržet tradice, prezentovat a předávat je dalším generacím,“ sdělil mluvčí města Uherské Hradiště Jan Pášma.

Laureátem v této kategorii se stala Marie Vlčková za malbu kraslic, Blanka Ammann za práci s textiliemi a Jaroslav Němec, který se věnuje výrobě drobných zvykoslovných předmětů především vánočních ozdob ze slámy.

O doprovodný program se postaraly žačky Základní umělecké školy Uherské Hradiště, které předvedly tři taneční vystoupení.