První setkání jejích účastníků se koná v těchto dnech v České republice a z velké části právě v Uherském Hradišti. Zástupci šesti účastnických evropských zemích se tam společně zabývají nejrůznějšími okruhy, mezi něž patří například problematika zdraví, zdravého životního stylu, sportu, první pomoci, ale také třeba významné historické události, které měly výrazný dopad na zdraví obyvatel v jednotlivých regionech.

„Tato akce bude po tři roky pomyslnou vlajkovou lodí zahraničního programu našeho gymnázia. Největším jejím přínosem je bezpochyby zlepšení jazykových dovedností a překonávání bariéry mluvit s cizími lidmi cizím jazykem. Studenti naleznou smysl učit se cizím jazykům, mohou poznat nové lidi, navázat nová přátelství a získat trvalé kontakty v zahraničí," uvedl spoluorganizátor projektu Jan Dušek z uherskohradiš­ťského gymnázia. A podobně své možnosti vnímají také sami studenti.

„Jsem ráda, že budeme moci komunikovat v angličtině, zlepšíme si tak jazyk, poznáme kultury jiných zemí a taky si určitě vytvoříme kontakty do budoucna," sdělila účastnice projektu Barbora Mlýnková z 1.A. třídy gymnázia.

Setkání v České republice potrvá až do 13. listopadu.

Do akce se kromě Gymnázia Uherské Hradiště zapojilo dalších pět škol z Maďarska, Chorvatska, Bulharska, Estonska a Portugalska (Azorské ostrovy). Společným komunikačním jazykem účastníků je angličtina. Jedná se o dlouhodobou akci, která v podobě nejrůznějších výměnných pobytů potrvá až do roku 2018.