„V této těžké době nemůže a nechce naše ZUŠ Uherské Hradiště stát opodál a jsme připraveni pomoci tam, kde bude potřeba. Po poradě s mými kolegy nabízíme dětem, které do naší vlasti přicházejí z Ukrajiny, výuku zdarma na naší Základní umělecké škole,“ informoval ředitel školy Jiří Pospíchal s tím, že tamní pedagogický sbor je připraven jak vyučovat, tak i vytvářet různé aktivity s dětmi a pro děti.

Lze se obrátit přímo na ředitele školy, Jiřího Pospíchala, tel.: 734 787 746, e-mail jiri.pospichal@zusuh.cz