Po nedávné zkušenosti, kterou jsme prožili v místní nemocnici, chceme vyzvednout tým lékařů zdejšího infekčního oddělení pod vedením paní primářky MUDr. Evy Černé, který svým profesionálním přístupem dokázal diagnostikovat a vyléčit, na naše poměry dost neobvyklou, zákeřnou nemoc Stevens-Johnsův syndrom. S tímto onemocněním, které napadá kůži, se setkávají lékaři jen ojediněle na odborných pracovištích v Praze, Brně. Poděkování patří nejen lékařům, kteří se pečlivě starali o našeho dvanáctiletého syna, ale i celému personálu od sestřiček až po uklizečky, kteří svým lidským přístupem pomáhali k udolání této zákeřné nemoci. Vždy je péče o pacienta hodnocena podle přístupu k němu. Jsme přesvědčeni o tom, že infekční odděleni Uherskohradišťské nemocnice, a.s., nám poskytlo tu nejlepší možnou péči, kterou jsme mohli dostat.

Ještě jednou děkujeme.

Zaslali manželé Bruštíkovi

Článek patří do rubriky Čtenář- reportér