"Jedná se o podporu členů rodiny v péči o pacienta i v komunikaci, o pomoc při zvládání stresových situací souvisejících s nemocí a další odbornou péči," uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Setkávání jsou určena především rodinným příslušníkům pacientů s nemocemi typu epilepsie, traumatické poškození mozku, vaskulární demence, Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc, hydrocefalus, roztroušená skleróza, pacientů po cévní mozkové příhodě a podobně.

Každé z výše vyjmenovaných onemocnění má celou řadu odlišným symptomů, ale mají i společné projevy. "Jde kupříkladu o narušení koordinace těla, postižena bývá pozornost, paměť, objevují se poruchy chování a emocí, pacienti mají obtíže ve vyjadřování nebo zrakově prostorových schopnostech. S tím vším se pak musejí vyrovnat také lidé v okolí takových pacientů," popisuje psycholožka Uherskohradišťské nemocnice Marta Beníčková, která se spolu s psychiatrem Ladislavem Poláchem věnuje nejen pacientům, ale i jejich příbuzným. Nejbližší setkání se uskuteční 12. července v 16 hodin v zasedací místnosti v centrálním objektu UHN. Další potom 4. října.