Uherské Hradiště Spory ohledně vedení veslařského klubu Morávia v Uherském Hradišti (VKM UH), jsou výjimečné v rámci celé České republiky. Tak okomentovalo dlouholetou hradišťskou kauzu vedení Českého veslařského svazu (ČVS) v Praze. „Jako v každé sportovní komunitě dochází i v té veslařské k různým sporům mezi členy výboru či mezi závodníky. Nicméně, takovýto politováníhodný případ jsme v dlouhé historii našeho veslařského sportu ještě nikdy nezaznamenali," uvedl mimo jiné předseda ČVS Dušan Macháček v dopise, jímž vyjádřil podporu stávajícímu vedení Veslařského klubu Morávia v Uherském Hradišti (VKM UH).

Ten před několika dny neúspěšně žádal vedení města o poskytnutí půjčky ve výši 2,5 milionu korun na uhrazení dluhů v rámci uvalené exekuce. Zastupitelstvo města však tuto žádost v úterý 5. května v rámci svého mimořádného zasedání smetlo ze stolu kvůli přetrvávajícím obavám ohledně toho, kdo je oprávněný za VKM UH jednat. „Opravdu není zřejmé, kdo veslařský klub vůbec zastupuje a my tedy nevíme, s kým bychom vůbec měli případnou smlouvu sepsat. Kdyby se nakonec u soudu ukázalo, že v čele klubu stojí Burešovi, úvěrová smlouva by byla neplatná, což by pro město mohlo znamenat riziko," vysvětlila zastupitelům při rozhodujícím jednání možné hrozby Dana Šilhavíková z právního odboru Městského úřadu v Uherském Hradišti.

SLEDUJEME Spor o veslařský klub Morávia v Uherském Hradišti

Definitivní krach této žádosti o úvěr zapříčinil především dopis, jenž den před zasedáním rozeslal všem zastupitelům bývalý předseda veslařského klubu Luděk Bureš. „V souvislosti s požadavkem Veslařského klubu Morávia Uherské Hradiště o úvěr od Města Uherské Hradiště je nutné upozornit zastupitelstvo, že pokud skutečně taková žádost existuje, tak je podána osobami, které ve skutečnosti nejsou v souladu se zákonem oprávněni VKM UH jednat a uzavírat jménem VKM UH žádné smlouvy. V opačném případě by takové smlouvy bylo nutno považovat za neplatné, a to z důvodu, že se do orgánu VKM UH dostali nezákonným způsobem," zmínil před rozhodujícím jednáním zastupitelů v dopise (který má Slovácký deník k dispozici) Luděk Bureš. Ten se v jeho závěru sám označuje za předsedu VKM UH. S takovým postojem však ČVS nesouhlasí.

„Valnou hromadou konanou VKM UH v roce 2012 bylo zvoleno nové vedení v čele se stávající předsedkyní Michaelou Tomaštíkovou. Ačkoliv byla tato volba zpochybněna několika žalobami odvolaných členů výboru klubu, Český veslařský svaz, pokud nebude pravomocným soudním rozsudkem určeno jinak, uznává toto vedení coby řádného zástupce VKM UH," zní vyjádření předsedy této asociace Dušana Macháčka. A samotný Luděk Bureš u této organizace příliš podpory nemá.

„Aktivity pana Luďka Bureše včetně jeho tvrzení, že se stále cítí být předsedou klubu, jsou zástupci Českého veslařského svazu i celou veslařskou komunitou vnímány jako bezprecedentní snaha o osobní obohacení na úkor činnosti úspěšně fungujícího veslařského klubu a to způsoby pravděpodobně kriminální povahy," odmítá jakékoliv pochybnosti vedení Českého veslařského svazu. Sám Luděk Bureš chce jakékoliv podobné pochybnosti ponechat na rozhodnutí soudů. „Co tvrdí protistrana je jedna věc. Ale běží tam nějaká velmi složitá jednání a soud nakonec rozhodne, kdo má pravdu. Proto nechci předjímat," vyjádřil se pro Slovácký deník před časem Luděk Bureš.

Současné vedení VKM UH neztrácí naději a chce se znovu pokusit radnici v Uherském Hradišti oslovit. „Činíme kroky, abychom po administrativní a právní stránce zcela vyjasnili otázku předsednictví v klubu, a poté co nejrychleji zkusíme znovu zažádat o poskytnutí půjčky 2,5 milionu korun," uvedl za VKM UH Josef Trubačík.

Exekutoři obsadili VKM v Uherském Hradišti v pondělí 30. března. Většinu majetku klubu označili nálepkou Exekučně zabaveno, podobný osud postihl jen několik dní před tím i samotný objekt, v němž klubu sídlí. Dle sdělení představitelů oddílu se jedná o dvou a půlmilionový dluh, který však měl vzniknout nečestným jednáním předchozího vedení rodiny Burešů. VKM UH za pomoci investorů vzniklý dluh uhradil a poté neúspěšně požádal uherskohradišťskou radnici o úvěr. Samotný spor o vládu nad VKM UH mezi současným vedením a tím bývalým, reprezentovaným rodinou Burešů, trvá už od roku 2004. Od té doby je podáno několik žalob, které řeší soudy.