Výsledek soutěže vyhlášené sdružením Arnika ale pravděpodobně stejně neovlivní fakt, že už brzy má být část aleje vykácena. Po napínavém internetovém hlasování nakonec vyhrála novodvorská alej u obce Vavřinec v Moravském krasu.

Hradišťská a novodvorská alej se dlouho přetahovaly o vítězství, alej u Moravy dokonce v jednu chvíli výrazně vedla. „Vyhlašovali jsme pouze vítěze, ale aleji u Moravy jsme se rozhodli udělit zvláštní Cenu Arniky právě kvůli situaci, v jaké se nachází, tedy že ji pravděpodobně čeká kácení,“ uvedl Jakub Esterka, vedoucí kampaně Zachraňme stromy sdružení Arnika.

Stromořadí u Moravy do klání o titul Alej roku přihlásilo uherskohradišťské sdružení Chraňme zeleň. Do soutěže záměrně poslali černobílý snímek. „Je to vlastně takové parte. Vnější řadu aleje totiž v zimě pokácí pily Povodí Moravy, aby místo nich mohla vyrůst hráz. Kořenový systém je propojen a celá alej tvoří malý, ale krásný ekosystém. Odřezání jedné poloviny aleje prakticky odsoudí na smrt druhou polovinu. Hradiště tak přijde o část své identity. Přijde o krásná místa, která se už nedají nahradit. Nejde nám ani tak o vítězství v soutěži samotné jako spíš o vyslání SOS za stromy. Z peněz Evropské unie se kácí krásné lipořadí, to jsme to dopracovali,“ píše na webových stránkách sdružení její členka Lea Hudcová.

Předseda místní organizace Strany zelených Radovan Kunc říká, že o pokácení stromů sice rozhoduje Povodí Moravy, zastupitelstvo by ale mělo ještě vznést nesouhlasné stanovisko a pokusit se záměr změnit.

„Některé argumenty, především ohledně protipovodňové ochrany, jsou respektuhodné. Je ale otázka, zda musí dojít k tak brutálnímu kácení. Bylo by dobré vzít v potaz otázky krajinotvorby nebo například ptáků a dalších živočichů, jejichž život je na stromech závislý. Město dělá pro svou zeleň dost, ale na druhou stranu je kácení za posledních zhruba deset let podle mého názoru zbytečně mnoho,“ navrhuje jedno z řešení na záchranu stromů Kunc.

Podle Květoslava Fryštáka z odboru životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště se na hradišťské straně aleje nachází asi 650 stromů, z nichž asi 60 by mělo být pokáceno. „První průzkumy jejich zdravotního stavu se dělaly už v devadesátých letech a vymýšleli jsme různé cesty, jak kácení omezit na minimum. Bez tohoto zásahu by ale nebylo možné provést protipovodňová opatření, která mají chránit celé souměstí. Jedná se o to, zda je v tomto případě důležitější ochrana přírody, nebo majetku a životů lidí. Protipovodňové hráze jednoznačně zvítězily,“ uvedl Fryšták s tím, že stavební povolení pro tuto akci už nabylo právní moci, tudíž ke změně rozhodnutí o pokácení stromů s největší pravděpodobností nedojde. „Touto soutěží chce Arnika upozornit na téma alejí v našem běžném životě. Samotné výsledky ankety dokonale ilustrují současnou situaci. Na jedné straně existují možnosti, jak se mohou sami místní občané starat formou patronátu o vybranou alej, jako je tomu také u vítězné novodvorské. Na straně druhé se často setkáváme s jejich nesmyslným kácením bez náhrady a také s bojem místních obyvatel za jejich záchranu, jako je tomu u aleje v Uherském Hradišti,“ uvedl Esterka.

Rastr: soutěž Alej roku 2011

Od začátku září do konce října měli občané možnost nominovat do soutěže své oblíbené aleje. Od 16. října do konce listopadu bylo možné hlasovat na internetových stránkách Arniky o tu nejzajímavější.

Do prvního ročníku ankety Alej roku se zapojilo 53 nominovaných stromořadí, mezi kterými vybralo 5 288 občanů tu nejzajímavější, Novodvorská alej získala celkem 1 788 z nich, a díky tomu jí náleží titul Alej roku 2011.

Druhá uherskohradišťská alej u řeky Moravy získala 1 424 hlasů. Na dalších místech skončily Šonovská alej v Rožmitálu, Zámecká alej v Chocni a čtyřřadová lipová alej vv Ostravě. Alej Veletiny – Hradčovice obsadila 20. místo.

PETRA KUČEROVÁ