Město totiž porušilo zákon o veřejných zakázkách v zadávacím řízení při rekonstrukci domu U Sovy na Mariánském náměstí.

Zadavatel v procesu hodnocení nabídek vyřadil z důvodů mimořádně nízké nabídkové ceny jednoho z uchazečů poté, co neakceptoval jeho zdůvodnění nízké nabídky. Úředníkům prý vadila chybějící bližší identifikace výrobce u popisu jednoho ze stavebních dílů a také skutečnost, že uchazeč nekalkuloval dodatečné rozpočtové náklady (náklady na uskladnění stavebního materiálu či přístrojů po čas stavby).

Podle rozhodnutí ÚOHS ovšem hradišťský městský úřad postupoval v rozporu se zákonem. „V prvním případě posuzoval skutečnost, která nemá bezprostřední souvislost s nabídkovou cenou, ve druhé věci si zase měl vyžádat od uchazeče podrobnější vysvětlení nulové hodnoty vedlejších nákladů,“ vysvětlil místopředseda ÚOHS Kamil Rudolecký.

Vyloučením uchazeče bez řádného odůvodnění tak město Uherské Hradiště mělo podstatným způsobem ovlivnit výběr nejvýhodnější nabídky v zakázce za více než 14 milionů korun, neboť v případě jeho další účasti v zadávacím řízení mohlo být výsledné pořadí uchazečů odlišné.

Úředníci rovněž nerespektovali předběžné opatření vydané Úřadem a s vybraným uchazečem v období správního řízení uzavřelo smlouvu. Po zjištění omylu nicméně od smlouvy okamžitě odstoupili.

Vyjádření ředitele stavební společnosti, která v případu hraje hlavní roli, se nám nepodařilo získat. „Majitel společnosti není až do sedmého května přítomen. V uvedené záležitosti je jediný, který je oprávněný vám podat vyjádření,“ sdělila Hana Flekačová ze sekretariátu stavební firmy.

Podle mluvčí města Petry Zemčíkové hodnotící komise nedocenila, že vylučování uchazeče ze zadávacího řízení je z pohledu dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek třeba patřičně odůvodnit. Ve svém vyjádření tak komise neuvedla všechny důvody, které ji vedly k rozhodnutí navrhnout vyloučení uchazeče.

„Členové komise rozhodovali s ohledem na ekonomické aspekty, stejně tak časové a profesní v návaznosti na zkušenosti s opravou památek. Ve snaze vyhovět i těmto významným momentům došlo k popsanému pochybení. Odvolání nezvažujeme a pokutu zaplatíme,“ podotkla mluvčí hradišťské radnice.
Dům U Sovy město opraví v několika etapách. „V přízemí vznikne vinotéka, v horní části nové byty,“ upřesnila pracovnice odboru architektury, plánování a rozvoje Dagmar Borunská.

Čtěte také:

názor redaktora Olega Kapinuse Prodražený tendr