V podstatě by tak, podle jeho mínění nemohla vjet do takto označených ulic prakticky žádná nákladní, ale paradoxně ani větší osobní auta. Velká řada osobních aut totiž limitní hranici dvou tun přesahuje. „Například v ulicích 1.Máje, U Stadionu, Rostislavova, Větrná a Vinohradská jsou umístěny zákazové dopravní značky do dvou tun. Například Škoda Superb je také těžší než dvě tuny. Bylo by možná rozumné tento zákaz přehodnotit a povolit vjezd vozidel do 3,5 tuny a změnit tak dopravní značení," podotkl Miroslav Šnajdar.

Někteří obyvatelé dotčených zón navíc poukazují na to, že hradišťští strážníci nepokutují v těchto ulicích řidiče osobních vozidel, ale prakticky výhradně majitele a řidiče dodávek a nákladních aut. To ale velitel hradišťské městské policie Vlastimil Pauřík odmítá. „Za posledních šest měsíců žádný řidič za takový přestupek pokutu v uvedených ulicích nedostal. Občas v takto označených ulicích vjezd vozidel s nepovolenou váhou řešíme domluvou a v drtivé většině na naše upozornění provinilí řidiči okamžitě reagovali odjezdem. Pokuty ale nepadly," podotkl Vlastimil Pauřík.

Dohledat přesnou statistiku podobných drobných přestupků v Uherském Hradišti je velmi obtížné. Strážci zákona spoléhají v takových případech spíše na všímavost lidí. „Pokud lidé uvidí, že se někdo dopouští těchto přestupků opakovaně, mohou se na nás obrátit a naše hlídka takové oznámení prověří," doporučuje mluvčí hradišťské Policie ČR Aleš Mergental.

Mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma vysvětlil, že dopravní značení je v jednotlivých lokalitách ve městě osazováno tak, aby ošetřilo veškeré příjezdové komunikace. „To znamená, že pokud řidič s vozidlem do dané lokality přijel a parkuje tam i v nočních hodinách, zjevně porušil zákazovou dopravní značku včetně dodatkové tabulky, která umožňuje zásobování v oblasti za značkou. Spekulace na uvedené téma a snaha řidičů o nerespektování dopravního značení je bohužel běžnou praxí, ale je kontraproduktivní a v konečném důsledku by mohla vést k újmě samotných obyvatel zejména v obytných oblastech města," uvedl Jan Pášma, který dodal, že pracovníci odboru dopravy se touto problematikou zabývají. „Připravili několik návrhů možné úpravy dopravního značení včetně zónového dopravního značení, které by tento problém řešilo na území celého města. Tento návrh byl již také projednán s Policií ČR. Zda a kdy dojde k úpravám dopravního značení záleží na mnoha souvisejících faktorech, proto zatím nemůžeme být konkrétnější," sdělil Jan Pášma.

Z vyjádření zástupců města vyplývá, že dopravní značení „B13" s omezením vjezdu vozů do dvou tun bylo v minulých letech na různých místech města cíleně osazováno proto, aby v obytných zónách parkovala pouze osobní vozidla, nikoliv dodávky a nákladní auta. Rostoucí počet automobilů vede podle nich k nedostatku parkovacích míst ve městě, přičemž na tento nešvar prý obyvatelé sami často poukazují. „Toto dopravní značení má být jedním z nástrojů, jak například obyvatelům sídlišť města napomoci s parkováním v místě jejich bydliště," dodal Jan Pášma.