„Navýšili jsme počet parkovacích automatů ze sedmnácti na třicet a původní jeden závorový systém jsme rozšířili o další. Také jsme přistoupili k úpravě parkovného a k zavedení systému platby za parkování pomocí mobilních textových zpráv,“ poznamenal hradišťský místostarosta Květoslav Tichavský. Pro srovnání – v letech 2006 až 2007 město z „parkomatů“ vybralo 5,7 milionů korun. V období mezi lety 2009 až 2010 pak řidiči nadělili do obecní pokladny už před deset milionů korun. Tyto prostředky pak, podle vyjádření radních, putují opět do financování opatření souvisejících s dopravou ve městě.

K dvěma parkovacím zónám přibyla třetí. V plánu zástupců města je zřídit takzvané rezidentní parkování v některých zónách slovácké metropole. Jedná se především o hustě obydlené lokality, jako je například Stará Tenice, kde dochází k častým sporům mezi obyvateli a zároveň majiteli vozů této části města a návštěvníci zóny. Tyto konflikty by mělo vyřešit právě rezidentní bydlení, tedy potvrzení pro obyvatelé problematických čtvrtí, které jim dává přednostní právo na parkování jejich vozů. Toto opatření by mohlo ve vytyčených zónách platit už od roku 2011.