„Už jsem novinku o zlepšení stavu ovzduší někde slyšela, a protože se celá rodina často zasazujeme za ekologičtější chování lidí, velice mě to potěšilo. Sami cestujeme nejraději pěšky, na kole nebo hromadnou městskou dopravou právě s ohledem na životní prostředí. Doufám, že se bude i nadále zlepšovat stav ovzduší a že čím dál tím více lidí bude v Hradišti smýšlet s ohledem na přírodu," pochvalovala si dobré zprávy Hradišťanka Kateřina Černá.

Znečištění vzduchu ve slovácké metropoli pravidelně klesá od roku 2010. Vloni poprvé dostalo Hradiště hodnotu polétavého prachu, který je označován jako PM 10, pod hranici pětatřiceti překročených dní za rok.

A podle všeho by se úspěch mohl zopakovat i letos. Naznačují to alespoň statistiky měřící stanice v Uherském Hradišti.

„Loňské číslo, kdy jsme zaregistrovali na měřící stanici pouze jednatřicet zvýšených hodnot PM 10, je pro nás milníkem, který se nám podle předběžných výsledků současného měření daří udržet. Zatím jsme zaznamenali čtrnáct překročení znečištění vzduchu v lednu, od té doby nicméně registrujeme pouze další dvě. Jedno v březnu a jedno v dubnu, kdy v obou případech byl zdrojem dálkový přenos prachových látek, nikoliv místní zdroj," uvedl hradišťský radní František Elfmark.

Podle referenta životního prostředí Uherského Hradiště Romana Šimečka přispívají k nízkým hodnotám jak dobré meteorologické podmínky, tak zásahy města omezující imisní hodnoty PM 10.

„Velkou roli hrají nejen v posledních letech velmi mírné zimy, ale zároveň i opatření, které se provádí jak na městské, tak národní úrovni. Hradišti tak především pomáhá zkapacitnění hlavní křižovatky, kde se netvoří velké zácpy, kvalitní čištění komunikací a v neposlední řadě i nová technická opatření u malých topenišť i u velkých zdrojů," poznamenal Roman Šimeček.

Jedním z největších producentů znečišťujících látek do ovzduší je společnost Centrální teplený zdroj (CTZ), která zásobuje město a domácnosti tepelnou energií a teplou vodou.