Do strany nevstoupil, po celá dlouhá léta se mu dařilo z agitačních vábení soudruhů vykroutit. Dodnes ale na ta léta vzpomíná nerad. Zvlášť když má denně na očích hradišťskou věznici. Pohled na ni nepříjemné vzpomínky okamžitě násobí. Likvidaci, případně zbourání tohoto molochu komunismu považuje za prioritu města. „Ten barák tam už dávno neměl být. Už kvůli lidem, kteří tam tolik zkusili. Vždyť se ty vzpomínky musí vracet každému, kdo tam byl. Žalář je stejně šedivý a zanedbaný jako v době svého v provozu. Radní by měli s vlatníkem intenzívně jednat, aby na území města takový strašák nestál,“ kroutí nevěřícně hlavou Fornůsek.

V těchto dnech zástupci města připravili klíčový dokument – strategický plán rozvoje města do roku 2015. Jednání o věznici v něm ale nefiguruje. Nastiňuje priority, do kterých chce radnice investovat, ale i záměry, na které jen tak brzy nedojde. A to i přesto, že by o urychlení některých z nich mnozí lidé stáli. „Mě například zajímalo, kdy konečně dojde na opravu víceúčelové budovy Malé scény na Mariánském náměstí. Ze zdí tam málem vypadávají okna, závada střídá závadu. Na opravu doma dokonce existuje vypracovaný projekt. Přesto jeho oprava není v plánu městských priorit,“ konstatuje zastupitel Stanislav Mikula (hnutí Zdravé Hradiště), který naráží na to, že strategický plán obsahuje zelené a šedé kolonky.

„V těch zelených jsou akce, které již probíhají, šedé zase obsahují seznamy těch, na které dojde někdy v budoucnu a nejsou pro radnici prioritní,“ vysvětlil Mikula. Podotkl, že například věznice v plánech vůbec nefiguruje. Není majetkem města a tak v plánech není. Znamená to, že město může hyzdit teoreticky ještě mnoho dalších let,“ připustil Mikula. Tomu stejně jako některým obyvatelům městské části Mařatice vadí i to, že na seznamu priorit není v zelených kolonkách výstavba parkoviště a oprava autobusové točny u tamního hřbitova. Tyto záměry přitom dominovaly při poslední volební kampani v plánech KDU-ČSL. „My jsme se jich nezřekli. Ovšem oprava točny a výstavba parkoviště u hřbitova budou součástí výstavby nové turistické zóny, Parku Rochus, která se má v následujících letech provádět,“ poznamenal místostarosta Uherského Hradiště Evžen Uher (KDU-ČSL). Takový argument je ale takřka nepřijatelný pro opozičního zastupitele Antonína Seďu (ČSSD).

„Nové parkoviště a točna už v u hřbitova měla být dávno. To, že tuto investici nyní spojují zástupci města s Rochusem, je pro mě nepochopitelné. Nejen vzhledem k velké vzdálenosti hřbitova od Rochusu, ale také kvůli tomu, že není jasné, za jakých prostředků bude výstavba Parku Rochus financována. Navíc jsem dosud neviděl žádnou studii, která by provázanost Rochusu a lokality u hřbitova řešila,“ míní Seďa, který frekventovanou točnu a divoké parkování u hřbitova v Mařaticích vnímá jako jednu z největších ostud města. Jeho stranický Kolega Josef Sátora má k sestavení priorit rovněž výhrady. „Chybí mi tam řešení situace ve Štěpnicích. Má tam vzniknout nový bytový dům pro padesát rodin. Radnice se ale příliš nezabývá tím, kolik zelených ploch kvůli stavbě zmizí, kolik aut na sídlišti kvůli stavbě přibude, a kde budou parkovat. Tento stav by se měl prioritně řešit,“ podotkl Sátora.

Některé z priorit Uherského Hradiště pro léta 2012–2015

1. Vytvořit a zvýšit nabídku vhodných ploch a prostor pro podnikání
2. Zajistit kvalitní infrastrukturu MŠ a ZŠ
3. Zkvalitnit systém sociálních služeb
4. Rozšířit infrastrukturu pro zajištění bezpečnosti a prevence kriminality
5. Vyřešit prostorové problémy a vybavenost Slovácké divadla
6. Zlepšit kvalitu zeleně ve městě
7. Zlepšit bezpečnost silničního provozu na městem provozovaných komunikacích
8. Rekonstrukce a zateplení některých škol na území města
9. Rozšiřovat spolupráci s Univerzitou T. Bati Zlín
10. Vytvořit bazbariérový vstup do Klubu kultury