Možné úpravy ulice 28. října přijdou na řadu nejdříve po dokončení aquaparku

Případné úpravy komunikace však nevyloučil. Ty by ale mohly přijít na řadu nejdříve po dokončení aquaparku, který v ulici vznikne do roku 2010.

„Cesta je strašně úzká. Když se míjí dvě dodávky, řidiči mají co dělat, aby si navzájem auta neodřeli. Člověk navíc kolikrát šoupe kolem o obrubník chodníku, protože protijedoucí řidič jede příliš ve středu silnice,“ postěžoval si Martin Nedbal z Uherského Hradiště–Mařatic, který ulicí jezdí skoro každé ráno.

Potíže by podle něj šly vyřešit buďto zjednosměrněním úseku, nebo rozšířením vozovky. Chodník v ulici je totiž podle řidičů zbytečně široký.

Odbor dopravy: Užší silnice je bezpečnější

Parametry komunikace Dušan Pavlíček z hradišťského odboru dopravy hájí. Stávající šířka má podle něj své nevýhody, ale také pozitiva. „Silnice klade na řidiče větší nároky na pozornost a snižuje plynulost průjezdu. To je ale na druhou stranu pro lokalitu výhodou, protože úzká komunikace je bezesporu bezpečnější. Konfliktní průjezd také do jisté míry snižuje intenzitu provozu,“ upozornil Pavlíček, podle kterého se žádné úpravy silnice na městském úřadě nechystají.

Případné změny vozovky ale do budoucna nevyloučil. Na řadu ovšem přijdou nejdříve po dokončení aquaparku, který v ulici vznikne do dvou let. „Ke zjednosměrnění ulice jsem trochu skeptický. Vzhledem k délce okruhu, který by místní řidiči museli absolvovat, by mělo poměrně negativní dopad na zajištění dopravní obslužnosti. O jednosměrném provozu lze uvažovat pouze v dílčích úsecích ulice,“ podotkl Pavlíček.

Komplikovanou dopravu na úzkých silnicích musejí řešit i zástupci Uherského Brodu. Poslední ulicí, do které odborníci „zasáhli“, je Nerudova v centru města. „Byla úzká a auta se tam těžko míjela. Navíc tam byl problém s nedostatkem parkovacích míst. Oboje jsme vyřešili v polovině letošního roku zjednosměrněním ulice,“ vzpomněl vedoucí brodského odboru dopravy Jaroslav Prchlík, podle něhož ve městě Komenského další „jednosměrky“ ještě přibudou.