„Od roku 1963, kdy byla postavena tato škola, se zde neprováděly žádné výraznější přestavby. Proto jsme se i na základě požadavků rodičů rozhodli přebudovat šatny a zřídit posilovnu,“ poznamenal ředitel školy Vladimír Pipal. Pracovníci vedení školy podle něj zvládli realizaci celého projektu sami, a to od vývěrového řízení až po zajištění financí. Nové šatny včetně skříněk přišly na jeden milion dvě stě tisíc korun. Finance poskytl jako půjčku na dobu pěti let zřizovatel, kterým je město Uherské Hradiště.

Půl milionu korun na vybudování posilovny, včetně cvičebních strojů, uhradila škola za přispění sponzorů a z vlastního rozpočtu. Posilovna je právě pro školu se zaměřením na sportovně nadané děti velmi potřebná. Vedle žáků sportovních tříd jí budou vy〜užívat i děti z oddílů hokeje, fotbalu a atletiky, které se školou spolupracují.